Hukuk

Arsa Payı Düzeltme Davası Dilekçesi

Arsa Payı Düzeltme Davası Dilekçesi

Arsa Payı Düzeltme Davası Dilekçesi: Arsa payı düzeltilmesi davası, gayrimenkul sahiplerinin arsa paylarında oluşan hataların giderilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava sürecinde dilekçe hazırlamak oldukça önemlidir. Dilekçenin doğru ve eksiksiz hazırlanması, davanın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Peki, arsa payı düzeltme davası dilekçesi nasıl hazırlanır? İşte arsa payı düzeltme davası dilekçesi hakkında bilmeniz gerekenler…

Arsa Payı Düzeltme Davası Dilekçesi

Arsa Payı Düzeltme Davası Dilekçesi: Haksız Arsa Payı Belirlemelerine Karşı Hukuki Çözüm

Tapu kayıtlarında yer alan arsa payları, bir binadaki bağımsız bölümlerin arsa üzerindeki haklarını temsil eder. Bu paylar, her bağımsız bölümün arsadan ne kadar pay aldığını gösteren oransal değerlerdir. Bazı durumlarda, tapu kayıtlarındaki arsa paylarının hatalı veya eksik belirlenmesi, haksızlıklara yol açabilmektedir. Bu tür durumlarda, mağdur olan bağımsız bölüm malikleri, arsa payı düzeltme davası açarak haklarını savunabilirler.

Bu makalede, arsa payı düzeltme davasının ne olduğunu, hangi durumlarda açılabileceğini ve dava dilekçesinde yer alması gereken unsurları inceleyeceğiz. Ayrıca, arsa payı düzeltme davası ile ilgili bazı önemli yasal düzenlemeler ve uygulamalar hakkında da bilgi vereceğiz.

Arsa Payı Düzeltme Davası Nedir?

Arsa payı düzeltme davası, tapu kayıtlarında yer alan arsa paylarının hatalı veya eksik belirlenmesi nedeniyle mağduriyet yaşayan bağımsız bölüm maliklerinin, yasal yollardan haklarını düzeltmelerine imkan tanıyan bir dava türüdür. Bu dava, ilgili bağımsız bölümün arsa üzerindeki haklarının doğru bir şekilde belirlenmesini ve tapu kayıtlarına yansıtılmasını amaçlamaktadır.

Arsa Payı Düzeltme Davası Ne Zaman Açılır?

Arsa payı düzeltme davası, aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 • Tapu kayıtlarında yer alan arsa paylarının, bağımsız bölümlerin gerçek yüzölçümlerine uygun olarak belirlenmemiş olması.
 • Tapu kayıtlarında yer alan arsa paylarının, kat mülkiyeti kanununa veya diğer ilgili yasal düzenlemelere aykırı olarak belirlenmiş olması.
 • Tapu kayıtlarında yer alan arsa paylarının, sahte veya hukuka aykırı belgelerle tescil edilmiş olması.
 • Tapu kayıtlarında yer alan arsa paylarının, miras yoluyla intikal sonucunda oluşan paydaşlar arasındaki anlaşmazlıklara dayalı olarak hatalı belirlenmiş olması.

Arsa Payı Düzeltme Davası Dilekçesinde Yer Alması Gereken Unsurlar

Arsa payı düzeltme davası dilekçesinde aşağıdaki unsurların yer alması gerekmektedir:

 • Davacının ve davalıların kimlik bilgileri.
 • Davanın konusu ve istenen netice.
 • Hatalı veya eksik belirlenen arsa paylarının ve bu durumun somut delillerle ispatı.
 • Davacının mağduriyetinin ne olduğunu ve hangi haklardan mahrum kaldığını gösteren açıklamalar.
 • Dava konusuyla ilgili tüm delillerin ve belgelerin dava dilekçesine eklenmesi.

Arsa Payı Düzeltme Davası ile İlgili Yasal Düzenlemeler

Arsa payı düzeltme davası ile ilgili yasal düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanunlarda, arsa paylarının nasıl belirlenmesi gerektiği, hatalı veya eksik belirlenen arsa paylarının düzeltilmesi için hangi yollara başvurulabileceği ve bu davalarda hangi delillerin dikkate alınacağı gibi hususlar düzenlenmiştir.

Arsa Payı Düzeltme Davası Sonuç

Arsa payı düzeltme davası, mağdur olan bağımsız bölüm maliklerinin haklarını savunmalarına ve tapu kayıtlarındaki hatalı veya eksik belirlenmiş arsa paylarının düzeltilmesine imkan tanıyan önemli bir dava türüdür. Bu dava ile ilgili yasal düzenlemelere ve uygulamalara hakim olmak ve gerekli delilleri toplamak, davanın başarıya ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Unutmayın: Bu makalede yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Arsa payı düzeltme davası ile ilgili yasal haklarınız ve davanın açılması için gerekli prosedürler hakkında bilgi edinmek için bir avukata danışmanız gerekmektedir.

Tapuda Arsa Payı Nasıl Düzeltilir?

Tapuda arsa payının düzeltilmesi, mevcut arsa paylarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve kayıt altına alınması sürecidir. Bu işlem, arsa paylarında oluşan hataların düzeltilmesi amacıyla yapılır. Tapuda arsa payı düzeltmek için, öncelikle ilgili tapu sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulması gereklidir. Başvuruda, gerekli belgeler ve dilekçe ile birlikte, arsa payının düzeltilmesini talep eden kişi veya kişiler tarafından yapılır. Başvuru sonucunda, tapu sicil müdürlüğü gerekli incelemeleri yaparak arsa payının düzeltilmesi işlemini gerçekleştirir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Arsa payının düzeltilmesi davasını, arsa üzerinde hak sahibi olan tüm malikler açabilir. Bu davayı açmak için, arsa payının yanlış hesaplandığını veya eksik ya da hatalı olduğunu düşünen maliklerin, dava açma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, ortaklar arasında anlaşmazlık olması durumunda, her bir ortak tek başına da bu davayı açabilir.

Arsa Payı Düzeltme Davası Nasıl Açılır?

Arsa payı düzeltme davası açmak için, öncelikle bir avukatla görüşülmesi tavsiye edilir. Dava sürecinde izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 1. Dilekçe Hazırlama: Davayı açacak olan kişi veya kişiler, avukat yardımıyla dava dilekçesini hazırlar.
 2. Mahkemeye Başvuru: Hazırlanan dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte, ilgili sulh hukuk mahkemesine başvurulur.
 3. Dava Süreci: Mahkeme, davayı inceleyerek bilirkişi raporu talep eder ve gerekli incelemeleri yapar.
 4. Karar: Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda arsa payının düzeltilip düzeltilmeyeceğine karar verir.

Arsa Payı Sonradan Değişir mi?

Evet, arsa payı sonradan değiştirilebilir. Ancak bunun için tüm mal sahiplerinin onayı gereklidir. Arsa payında yapılan değişiklikler, tapu sicil müdürlüğüne bildirilerek resmi kayıtlara geçirilmelidir. Ayrıca, mahkeme kararı ile de arsa payı değişikliği yapılabilir.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Cevap Dilekçesi

Arsa payı düzeltilmesi davasında, davalı tarafın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesi büyük önem taşır. Bu dilekçede, davalı taraf kendini savunarak, arsa payının neden düzeltilmemesi gerektiğini veya mevcut durumun doğruluğunu savunur. Cevap dilekçesi hazırlanırken, deliller ve hukuki gerekçelerle birlikte detaylı bir savunma yapılması gerekmektedir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Harç

Arsa payının düzeltilmesi davası açılırken, belirli bir harç ödenmesi gereklidir. Bu harç, dava açma sırasında mahkemeye ödenir ve dava sürecinde oluşabilecek ek masrafları kapsar. Harç miktarı, dava konusu arsanın değeri ve diğer masraflara göre değişiklik gösterebilir.

Arsa Payı Düzeltme Davası Bilirkişi Raporu

Arsa payı düzeltme davasında, mahkeme tarafından bilirkişi atanarak arsa paylarının incelenmesi istenir. Bilirkişi, arsa üzerinde gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak bir rapor hazırlar. Bu rapor, mahkeme kararında önemli bir rol oynar ve arsa paylarının doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur.

Tapuda Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi

Tapuda mülkiyet ve hisse oranlarının düzeltilmesi, arsa paylarının yanı sıra ortakların hisse oranlarının da doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bu işlem, tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapılarak veya mahkeme kararı ile gerçekleştirilebilir. Hatalı kayıtların düzeltilmesi, tüm maliklerin haklarını korur ve anlaşmazlıkların önüne geçer.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Yargıtay

Arsa payının düzeltilmesi davalarında, yerel mahkemelerin kararlarına karşı temyiz yolu açıktır. Yargıtay, temyiz edilen davaları inceleyerek nihai kararı verir. Yargıtay kararları, arsa payı düzeltilmesi davalarında emsal teşkil eder ve benzer davalarda yol gösterici olur.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Şartları

Arsa payının düzeltilmesi davası açmak için belirli şartların sağlanması gereklidir. Bu şartlar arasında, arsa payının hatalı veya eksik olduğunu gösteren delillerin sunulması, tüm maliklerin dava açma hakkına sahip olması ve davanın süresinde açılması yer alır.

Dükkanların Arsa Payı

Dükkanların arsa payı, ticari alanların kullanımına göre belirlenir. Dükkan sahipleri, arsa paylarının doğru bir şekilde hesaplanması ve tapu kaydına geçirilmesi için dava açabilirler. Dükkanların arsa payı, genellikle kullanım alanı ve mülkiyet durumuna göre hesaplanır.

Kat İrtifakının İptali Davası

Kat irtifakının iptali davası, kat irtifakı kurulmuş taşınmazların bu irtifaktan kurtulması için açılan bir dava türüdür. Bu dava, kat irtifakının kurulmasının yanlış veya haksız olduğu durumlarda açılır. Mahkeme, gerekli incelemeleri yaparak kat irtifakının iptaline karar verebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir