Ataşehir İdare Hukuku Avukatı: İdare hukuku, idarenin faaliyetleri ve idare ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku, idarenin kuruluşu, yapısı, görev ve yetkileri, idarenin faaliyetlerinin hukuki niteliği, idarenin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin yükümlülükleri, idarenin kişilerin mal ve mülkiyetlerine ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hükümler içermektedir.

Ataşehir İdare Hukuku Avukatı

Ataşehir İdare Hukuku Avukatı

Ataşehir, İstanbul’un en önemli ilçelerinden biridir. İlçede birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu bürolar, idare hukuku alanında da hizmet vermektedir.

Ataşehir idare hukuku avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Bu avukatlar, idarenin faaliyetleri ve idare ile kişiler arasındaki ilişkiler ile ilgili konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Ataşehir idare hukuku avukatı ile çalışmak, idare hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesini sağlar.

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku, idarenin faaliyetleri ve idare ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku, idarenin kuruluşu, yapısı, görev ve yetkileri, idarenin faaliyetlerinin hukuki niteliği, idarenin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin yükümlülükleri, idarenin kişilerin mal ve mülkiyetlerine ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hükümler içermektedir.

İdare Hukuku Alanındaki Uyuşmazlıklar

İdare hukuku alanında birçok uyuşmazlık yaşanabilmektedir. Bu uyuşmazlıklardan bazıları şunlardır:

 • İdari işlemlere karşı açılan iptal davaları
 • İdari işlemin uygulanmasına karşı açılan durdurma davaları
 • İdari yargıda tazminat davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • İdari makamların kişilere karşı icra ve haciz uygulamaları

Ataşehir İdare Avukatı Hizmetleri

Ataşehir idare hukuku avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Bu avukatlar, idarenin faaliyetleri ve idare ile kişiler arasındaki ilişkiler ile ilgili konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Ataşehir idare avukatları tarafından sunulan hizmetler şunlardır:

 • İdari işlemlere karşı açılan iptal davalarında müvekkillerini temsil etmek
 • İdari işlemin uygulanmasına karşı açılan durdurma davalarında müvekkillerini temsil etmek
 • İdari yargıda tazminat davalarında müvekkillerini temsil etmek
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmek
 • İdari makamların kişilere karşı icra ve haciz uygulamalarına karşı müvekkillerini temsil etmek

Ataşehir İdare Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ataşehir idare avukatları seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Avukatın idare hukuku alanında uzman olması
 • Avukatın deneyimli olması
 • Avukatın güvenilir olması
 • Avukatın ücretinin uygun olması

Ataşehir idare hukuku avukatları arıyorsanız, bu hususları göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Ataşehir İdare Hukuku Avukatları İçin Örnek Hizmetler

 • Bir kişinin, bir idari işlemin iptali için açtığı davada, müvekkili temsil etmek
 • Bir şirketin, idari işlemin uygulanmasına karşı açtığı durdurma davasında, müvekkili temsil etmek
 • Bir kişinin, idari işlem nedeniyle uğradığı zararın tazmini için açtığı davada, müvekkili temsil etmek
 • Bir şirketin, idari sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta, müvekkili temsil etmek
 • Bir kişinin, idari makamın kendisinden yaptığı icra ve haciz işlemine karşı açtığı davada, müvekkili temsil etmek

Ataşehir idare hukuku avukatları, idare hukuku ile ilgili tüm hukuki konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti veren avukatlardır. Ataşehir’de idare hukuku alanında hizmet veren birçok hukuk bürosu bulunmaktadır.