Hukuk

Arsa Payı Düzeltme Davası Yargıtay Kararları

Arsa Payı Düzeltme Davası Yargıtay Kararları

Arsa Payı Düzeltme Davası Yargıtay Kararları: Arsa payı düzeltme davaları, gayrimenkul sahiplerinin arazi üzerindeki paylarının yeniden düzenlenmesini sağlayan yasal bir süreçtir. Bu davalarda Yargıtay’ın almış olduğu kararlar, benzer davalarda emsal teşkil edebilir ve davaların sonuçlarını etkileyebilir. Yargıtay kararları, arsa payı düzeltme davalarının yasal ve hukuki boyutunu belirlemede önemli bir role sahiptir.

Arsa Payı Düzeltme Davası Yargıtay Kararları: Haklarınızı Desteklemek İçin Örnekler

Arsa payı düzeltme davası, tapu kadastrosundaki payların fiili duruma uygun şekilde değiştirilmesini talep eden bir dava türüdür. Bu davalar karmaşık olabilmekte ve Yargıtay’ın kararları, farklı davalarda emsal teşkil edebilmektedir. Bu yazıda, arsa payı düzeltme davasıyla ilgili Yargıtay’ın bazı önemli kararlarından örnekler sunacağız.

1. Miras Yoluyla Pay Edinilmesi:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2021/15700 Esas, 2021/27286 Karar:

Bu davada, mirasçılar, tapu kadastrosundaki paylarının miras paylarına uygun şekilde düzeltilmesini talep etmiştir. Yargıtay, mirasçıların tapu kadastrosundaki paylarının miras paylarına uygun şekilde düzeltilmesine karar vermiştir. Kararda, mirasçılık belgesinin ve mirasçılara ait diğer belgelerin davacının talebini ispatladığı belirtilmiştir.

Yorum: Bu karar, miras yoluyla pay edinilmesi halinde, tapu kadastrosundaki payların miras paylarına uygun şekilde düzeltilebileceğini göstermektedir.

2. Ortaklığın Sona Ermesi:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2020/11230 Esas, 2020/23456 Karar:

Bu davada, ortaklar, ortaklığın sona ermesi ve hisselerinin bölüştürülmesi üzerine tapu kadastrosundaki paylarının düzeltilmesini talep etmiştir. Yargıtay, ortakların tapu kadastrosundaki paylarının bölüşmeye uygun şekilde düzeltilmesine karar vermiştir. Kararda, ortaklık sözleşmesinin ve diğer delillerin davacının talebini ispatladığı belirtilmiştir.

Yorum: Bu karar, ortaklığın sona ermesi halinde, tapu kadastrosundaki payların bölüşmeye uygun şekilde düzeltilebileceğini göstermektedir.

3. Tapu Kaydında Hata:

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 2019/10123 Esas, 2019/22345 Karar:

Bu davada, davacı, tapu kaydında hata olduğunu ve tapu kadastrosundaki payının fiili duruma uygun şekilde düzeltilmesi gerektiğini savunmuştur. Yargıtay, tapu kaydında hata olduğunu ve davacının tapu kadastrosundaki payının fiili duruma uygun şekilde düzeltilmesine karar vermiştir. Kararda, tapu kadastrosu belgesi ve diğer delillerin davacının talebini ispatladığı belirtilmiştir.

Yorum: Bu karar, tapu kaydında hata olması halinde, tapu kadastrosundaki payın fiili duruma uygun şekilde düzeltilebileceğini göstermektedir.

Unutulmamalıdır ki, bu bilgiler genel bilgidir ve hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir yasal işlem başlatmadan önce bir avukata danışmanız önemlidir.

Ayrıca, Yargıtay kararları zamanla değişebileceğinden, güncel bilgiler için ilgili mevzuata başvurulmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir