Hukuk

Avukat Gelir Vergisi Oranı

Avukat Gelir Vergisi Oranı

Avukat Gelir Vergisi Oranı: Avukatlık mesleği, gelir potansiyeli yüksek meslekler arasında yer alıyor. Peki, avukatların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi nasıl gerçekleşiyor? Avukatların hangi oranda gelir vergisi ödemesi gerekiyor? İşte avukatların gelir vergisi oranlarına dair tüm detaylar:

Avukat Gelir Vergisi Oranı

Türkiye’de avukatlar, serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösterirler ve kazançları üzerinden gelir vergisi öderler. Gelir vergisi oranları, yıllık kazancın belirli dilimler üzerinden hesaplanmasıyla belirlenir. Bu makalede, avukatların gelir vergisi oranları ve vergilendirme süreci hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır.

Gelir Vergisi Oranları

Gelir vergisi oranları, Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirlenir ve her yıl yeniden değerlendirilir. Türkiye’de 2024 yılı itibariyle gelir vergisi oranları şu şekildedir:

 • 0 – 70.000 TL: %15
 • 70.000 – 150.000 TL: %20
 • 150.000 – 370.000 TL: %27
 • 370.000 – 1.900.000 TL: %35
 • 1.900.000 TL ve üzeri: %40

Bu oranlar, avukatların yıllık gelirlerine göre hesaplanır ve her bir dilimde farklı oranlar uygulanır. Örneğin, yıllık geliri 200.000 TL olan bir avukat, bu gelirin 70.000 TL’lik kısmı için %15, 70.000-150.000 TL arası için %20 ve 150.000-200.000 TL arası için %27 oranında vergi öder.

Vergi Beyanı ve Ödeme Süreci

Avukatlar, her yıl mart ayı sonuna kadar bir önceki yılın gelirlerini beyan etmek zorundadırlar. Beyanname verildikten sonra, vergi ödemesi şu şekilde yapılır:

 • İlk taksit: Mart ayı sonuna kadar
 • İkinci taksit: Temmuz ayı sonuna kadar

Vergi beyannamesi, serbest meslek kazancı esas alınarak hazırlanır ve bu beyannamede, mesleki faaliyetlerden elde edilen tüm gelirler ile giderler detaylandırılır.

İndirimler ve Muafiyetler

Avukatlar, gelir vergisi beyannamesinde bazı indirim ve muafiyetlerden faydalanabilirler. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Mesleki Giderler: Ofis kirası, personel maaşları, malzeme alımları gibi mesleki faaliyetle ilgili giderler vergi matrahından düşülebilir.
 • Sosyal Güvenlik Primleri: Ödenen Bağ-Kur primleri ve diğer sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi matrahından indirilebilir.
 • Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Avukatlar, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için yaptıkları eğitim ve sağlık harcamalarını beyannameye dahil ederek vergi matrahını düşürebilirler.

Serbest Meslek Makbuzu

Avukatlar, yaptıkları her iş için serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadırlar. Bu makbuzlar, gelir vergisi beyannamesinde bildirilmesi gereken gelirlerin kaydedilmesi açısından önemlidir. Makbuzlarda yer alan bilgiler, beyan edilen gelirin doğruluğunu teyit etmek için kullanılır.

Avukatlar Gelir Vergisi Öder mi?

Evet, avukatlar gelir vergisi öder. Türkiye’de avukatlar serbest meslek erbabı olarak sınıflandırılır ve bu nedenle kazançları üzerinden gelir vergisi ödemek zorundadırlar. Avukatlar, her yıl bir önceki yıla ait gelirlerini beyan eder ve ilgili vergi dilimlerine göre vergilendirilirler. Gelir vergisi dilimleri 2024 yılı için şu şekildedir:

 • 0 – 70.000 TL: %15
 • 70.000 – 150.000 TL: %20
 • 150.000 – 370.000 TL: %27
 • 370.000 – 1.900.000 TL: %35
 • 1.900.000 TL ve üzeri: %40

Avukat Gelir Vergisi Stopajını Kim Öder?

Avukatların gelir vergisi stopajını, hizmet verdikleri kişiler veya kurumlar öder. Serbest meslek erbabı olarak çalışan avukatlar, hizmet verdikleri kişilerden aldıkları ücretler üzerinden serbest meslek makbuzu keserler. Bu makbuz üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı, hizmeti alan kişi veya kurum tarafından ödenir ve avukatın gelir vergisi beyanında düşülür. Stopaj oranı genellikle %20 olarak uygulanır.

Avukat Vekalet Ücretinden Gelir Vergisi Kesilir mi?

Evet, avukatların vekalet ücretlerinden gelir vergisi kesilir. Avukatlar, müvekkilleri adına yaptıkları işler için aldıkları vekalet ücretleri üzerinden serbest meslek makbuzu keserler. Bu makbuzlar üzerinden gelir vergisi stopajı uygulanır ve bu tutar avukatın gelir vergisi beyanında gelir olarak gösterilir. Dolayısıyla, vekalet ücreti üzerinden kesilen stopaj, avukatın ödeyeceği toplam gelir vergisinden düşülür.

Yeni Avukatlar Vergiden Muaf mı?

Yeni avukatlar, yani mesleğe yeni başlayan avukatlar, gelir vergisi açısından herhangi bir muafiyete sahip değillerdir. Serbest meslek erbabı olarak faaliyet göstermeye başladıkları andan itibaren, elde ettikleri gelir üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler. Ancak, mesleğe yeni başlayan avukatlar, belirli durumlarda gelirlerinin düşük olması nedeniyle düşük vergi dilimlerinde vergilendirilebilirler. Ayrıca, yeni avukatların ilk yıllarda daha düşük kazanç elde etmeleri durumunda, ödeyecekleri vergi miktarı da nispeten düşük olacaktır.

Avukat Gelir Vergisi Hesaplama

Avukatların gelir vergisi, elde ettikleri yıllık gelirin belirli dilimlere göre vergilendirilmesiyle hesaplanır. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de gelir vergisi dilimleri şu şekildedir:

 • 0 – 70.000 TL: %15
 • 70.000 – 150.000 TL: %20
 • 150.000 – 370.000 TL: %27
 • 370.000 – 1.900.000 TL: %35
 • 1.900.000 TL ve üzeri: %40

Örneğin, yıllık geliri 200.000 TL olan bir avukat için gelir vergisi şöyle hesaplanır:

 • İlk 70.000 TL için %15 vergi: 70.000 TL * 0.15 = 10.500 TL
 • 70.000 – 150.000 TL arası (80.000 TL) için %20 vergi: 80.000 TL * 0.20 = 16.000 TL
 • 150.000 – 200.000 TL arası (50.000 TL) için %27 vergi: 50.000 TL * 0.27 = 13.500 TL

Toplam vergi: 10.500 TL + 16.000 TL + 13.500 TL = 40.000 TL

Genç Avukat Vergi Muafiyeti

Yeni başlayan avukatlar, doğrudan bir vergi muafiyetine sahip değiller. Ancak, düşük kazançları nedeniyle daha düşük vergi dilimlerinde vergilendirilebilirler. Ayrıca, genç girişimcilere yönelik bazı vergi teşvikleri ve destekler olabilir, ancak bu teşvikler doğrudan gelir vergisi muafiyeti sağlamaz.

Makbuz Kesmeme Cezası Avukat

Serbest meslek erbabı olan avukatlar, verdikleri her hizmet için serbest meslek makbuzu kesmek zorundadırlar. Makbuz kesmeme durumunda cezai yaptırımlar uygulanır. Bu cezalar, vergi kaçakçılığına yönelik yasalara göre belirlenir ve genellikle yüksek para cezalarıyla sonuçlanır.

Avukat Serbest Meslek Makbuzu Stopaj

Avukatların serbest meslek makbuzları üzerinden stopaj yapılır. Bu stopaj, hizmeti alan kişi veya kurum tarafından ödenir ve genellikle %20 oranında uygulanır. Bu tutar, avukatın yıllık gelir vergisi beyannamesinde toplam vergi borcundan düşülür.

Avukat Gelir Vergisi Dilimleri

2024 yılı için gelir vergisi dilimleri şu şekildedir:

 • 0 – 70.000 TL: %15
 • 70.000 – 150.000 TL: %20
 • 150.000 – 370.000 TL: %27
 • 370.000 – 1.900.000 TL: %35
 • 1.900.000 TL ve üzeri: %40

Avukat Gelir Vergisi Muafiyeti

Avukatlar için genel bir gelir vergisi muafiyeti bulunmamaktadır. Ancak belirli durumlarda vergi indirimleri ve muafiyetler uygulanabilir. Bu, genellikle sosyal güvenlik primleri, eğitim ve sağlık harcamaları gibi giderlerin vergiden düşülmesi şeklinde olabilir.

Bağlı Çalışan Avukat Vergi Açılışı

Bağlı çalışan avukatlar, çalıştıkları kurum veya şirkette maaşlı olarak görev yaparlar ve gelir vergisi işveren tarafından maaştan kesilerek ödenir. Bu durumda, bağlı çalışan avukatların ayrıca vergi açılışı yapmalarına gerek yoktur.

Avukatlar Basit Usul mü Gerçek Usul mü?

Avukatlar, serbest meslek erbabı oldukları için “gerçek usulde” vergilendirilirler. Basit usul vergilendirme, daha çok küçük esnaf ve zanaatkarlar için geçerlidir. Gerçek usulde vergilendirme, avukatların tüm gelir ve giderlerini detaylı bir şekilde belgelemelerini ve yıllık beyanname vermelerini gerektirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir