Hukuk

Avukat Kimlerin Davasına Bakamaz

Avukat Kimlerin Davasına Bakamaz

Avukat Kimlerin Davasına Bakamaz: Hukuki süreçlerde bireylerin haklarını savunmak ve adaletin sağlanması için avukatlara başvurulur. Ancak, avukatların bazı durumlarda belirli davaları üstlenememesi veya belirli kişilere hukuki destek sağlayamaması gerekmektedir. Hangi durumlar avukatların hangi davaları üstlenemeyeceğini belirler? Haberimizin devamında bu konuyu detaylı bir şekilde açıklığa kavuşturacağız.

Avukat Kimlerin Davasına Bakamaz?

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslek olarak tanımlanan, hukuki bilgi ve birikimlerini kullanarak kişilerin haklarını savunmakla görevli bir meslektir. Avukatlar, bu görevlerini yerine getirirken, mesleki etik kurallarına ve hukuka uygun davranmakla yükümlüdürler.

Avukatların, bazı davaları almalarına hukuken engel olan durumlar vardır. Bu durumlarda, avukatlar, ilgili davaya bakamaz.

Avukatların bakamayacağı davaların genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • İlgili davayı almalarına engel olan kişisel durum:

Avukatların, aşağıdaki durumlarda ilgili davayı almaları engellenir:

* Avukat, davaya taraftır.
* Avukat, davada taraf olan kişinin yakını veya akrabasıdır.
* Avukat, davada taraf olan kişinin karşı tarafıyla çatışma halindedir.
 • İlgili davayı almalarına engel olan mesleki durum:

Avukatların, aşağıdaki durumlarda ilgili davayı almaları engellenir:

* Avukat, davanın taraflarından birinin avukatıdır.
* Avukat, davanın taraflarından birinin avukatı olarak görev yapmıştır.
* Avukat, davanın taraflarından birinin avukatı olarak görev yapmak üzere görevlendirilmiştir.
 • İlgili davayı almalarına engel olan özel durum:

Avukatların, aşağıdaki durumlarda ilgili davayı almaları engellenir:

* Avukat, davanın taraflarından birinin iradesi dışında hareket etmektedir.
* Avukat, davanın taraflarından birinin haklarını ihlal etmektedir.

Avukatların bakamayacağı davaların örnekleri

 • İlgili davayı almalarına engel olan kişisel durum:
  • Bir avukatın, kendi açtığı bir davayı savunması mümkün değildir.
  • Bir avukatın, kardeşinin açtığı bir davayı savunması mümkün değildir.
  • Bir avukatın, eski eşinin açtığı bir davayı savunması mümkün değildir.
 • İlgili davayı almalarına engel olan mesleki durum:
  • Bir avukatın, müvekkilinin açtığı bir davayı savunması mümkün değildir.
  • Bir avukatın, daha önce müvekkili olan bir kişinin açtığı bir davayı savunması mümkün değildir.
  • Bir avukatın, müvekkilinin açtığı bir davada görevlendirilmesi halinde, davanın taraflarından birinin avukatı olarak görev yapması mümkün değildir.
 • İlgili davayı almalarına engel olan özel durum:
  • Bir avukatın, müvekkilinin iradesi dışında, onun açtığı bir davayı savunması mümkün değildir.
  • Bir avukatın, müvekkilinin haklarını ihlal edecek şekilde, onun açtığı bir davayı savunması mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir