Hukuk

Avukat Meslekten İhraç Sebepleri

Avukat Meslekten İhraç Sebepleri

Avukat Meslekten İhraç Sebepleri: Avukatlık mesleği, adaletin tesis edilmesi ve hukukun korunması için hayati bir rol oynar. Ancak, avukatların mesleklerini icra ederken belirli etik standartlara uymaları gerekmektedir. Ne yazık ki, bazı durumlarda, avukatlar mesleki etik kuralları ihlal ederek ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler. Bu durumda, meslekten ihraç edilmek gibi ağır disiplin cezalarıyla karşılaşmaları mümkündür.

Avukat Meslekten İhraç Sebepleri

Avukatlık, kamu hizmeti niteliğinde bir meslektir. Avukatlar, hak arama özgürlüğünü ve adaleti sağlamak için çalışırlar. Bu nedenle, avukatların mesleki etik kurallarına uymaları ve hukuka uygun davranmaları gerekir.

Avukatlık Kanunu’nun 136. maddesinde, avukatın meslekten çıkarılması sebepleri belirtilmiştir. Bu sebepler şunlardır:

  • Yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymek: Avukatlar, yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giyerse, meslekten çıkarılırlar. Yüz kızartıcı suçlar, toplumun genel ahlakını, hukuk düzenini ve kamu düzenini bozan suçlar olarak tanımlanabilir. Bu suçlar arasında, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi suçlar sayılabilir.
  • Avukatlık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmak: Avukatlar, mesleki etik kurallarına uymak ve hukuka uygun davranmakla yükümlüdürler. Avukatlık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunan avukatlar, meslekten çıkarılabilirler. Bu davranışlar arasında, tarafsızlığını yitirecek şekilde davranmak, müvekkiline ait sırları ifşa etmek, mesleki faaliyetini kötüye kullanmak gibi davranışlar sayılabilir.
  • Avukatlık görevini ihmal etmek: Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve hukuki çıkarlarını savunmakla yükümlüdürler. Avukatlık görevini ihmal eden avukatlar, meslekten çıkarılabilirler. Bu ihmal, müvekkilin haklarını zarara uğratacak şekilde gerçekleşmiş olmalıdır.
  • Avukatlık ruhsatını, yetki belgesini veya kimliğini başkasına kullandırmak: Avukatlar, mesleki faaliyetlerini, yalnızca kendi adlarına ve unvanlarına göre yapabilirler. Avukatlık ruhsatını, yetki belgesini veya kimliğini başkasına kullandıran avukatlar, meslekten çıkarılabilirler.
  • Avukatlık mesleğinden kesinleşmiş bir disiplin cezası almış olmak: Avukatlar, mesleki faaliyetleri sırasında işledikleri disiplin suçları nedeniyle disiplin cezasına çarptırılabilirler. Avukatlık Kanunu’nun 135. maddesinde, avukatlara verilebilecek disiplin cezaları belirtilmiştir. Bu cezalar arasında, uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma sayılabilir. Avukatlık mesleğinden kesinleşmiş bir disiplin cezası almış olan avukatlar, meslekten çıkarılabilirler.

Avukatlık mesleğinden çıkarma kararı, baro disiplin kurulu tarafından verilir. Bu karar, baro yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Meslekten çıkarılan avukatlar, yeniden avukatlık mesleğine kabul edilemezler.

Avukatlık mesleği, toplum için önemli bir meslektir. Bu nedenle, avukatların mesleki etik kurallarına uymaları ve hukuka uygun davranmaları gerekir. Avukatlık mesleğinden çıkarma sebepleri, bu kurallara uyulmasını ve hukuka uygun davranılmasını sağlamak için düzenlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir