Hukuk

Avukat Olmadan Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukat Olmadan Boşanma Davası Nasıl Açılır

Avukat Olmadan Boşanma Davası Nasıl Açılır? Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre, boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür. Boşanma davası açmak için, davayı açan tarafın, boşanma dilekçesi ve diğer gerekli belgeleri aile mahkemesine sunması gerekir.

Avukat Olmadan Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma, evliliğin sona ermesi anlamına gelen ve tarafların karşılıklı anlaşmaları veya mahkeme kararı ile gerçekleşebilen bir süreçtir. Boşanma, duygusal açıdan zorlayıcı olduğu kadar, hukuki açıdan da karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, boşanma davalarında bir avukattan yardım almak önemlidir.

Ancak, bazı durumlarda, maddi imkansızlıklar veya diğer nedenlerle avukat tutmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, boşanma davası açmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Boşanma dilekçesini hazırlayın.

Boşanma dilekçesinde, tarafların kimlik bilgileri, evlilik tarihleri, boşanma gerekçeleri ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin talepler yer almalıdır. Boşanma dilekçesini, boşanma davasına bakacak mahkemenin bulunduğu yerdeki aile mahkemesine vermek gerekir.

2. Boşanma için gerekli harçları ödeyin.

Boşanma davalarında, dava harcı ve vekalet harcı gibi bazı harçların ödenmesi gerekir. Bu harçları, boşanma dilekçesini verirken mahkeme veznesine yatırmanız gerekir.

3. Boşanma dilekçesini mahkemeye verin.

Boşanma dilekçenizi, boşanma davasına bakacak mahkemenin bulunduğu yerdeki aile mahkemesine verebilirsiniz. Boşanma dilekçesini, mahkemeye bizzat verebilir veya posta yoluyla gönderebilirsiniz.

4. Mahkemenin boşanma kararını vermesini bekleyin.

Boşanma dilekçenizi mahkemeye verdikten sonra, mahkeme boşanma davasını açacaktır. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirse, boşanma kararı taraflara tebliğ edilir.

Boşanma Dilekçesinde Yer Alması Gereken Bilgiler

Boşanma dilekçesinde yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Davacı ve davalının kimlik bilgileri
 • Evlilik tarihleri
 • Boşanma gerekçeleri
 • Boşanmanın sonuçlarına ilişkin talepler

Boşanma Gerekçeleri

Boşanma dilekçesinde boşanma gerekçelerinin açıkça belirtilmesi gerekir. Boşanma gerekçeleri, Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre, boşanma sebepleri şunlardır:

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
 • Akıl hastalığı
 • Hayatına veya sağlığına tehlikeli bir davranışta bulunması
 • Cinsel ilişkiden kaçınması
 • Kötü muamele
 • Evlilik birliğinin devamının eşlerden birinin veya çocukların hayat veya sağlığı bakımından tehlikeli olması

Boşanmanın Sonuçlarına İlişkin Talepler

Boşanma dilekçesinde boşanmanın sonuçlarına ilişkin talepler de belirtilmelidir. Bu talepler, şunlardır:

 • Velayet ve nafaka
 • Mal paylaşımı
 • Ad ve soyadı
 • Sürekli yoksulluk nafakası

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası süreci, genellikle birkaç ay sürmektedir. Ancak, davanın karmaşıklığına göre, bu süre daha uzun da olabilir. Boşanma davası süreci, şu şekilde ilerlemektedir:

 • Boşanma dilekçesinin verilmesi: Boşanma davası, davacı tarafından boşanma dilekçesinin verilmesi ile başlar.
 • Davalı tarafın bilgilendirilmesi: Boşanma dilekçesinin verilmesinden sonra, davalıya tebligat yapılır. Tebligat, davalının boşanma davasından haberdar olmasını sağlar.
 • Hazırlık aşaması: Boşanma davasında, ilk olarak hazırlık aşaması yürütülür. Bu aşamada, tarafların iddia ve savunmaları toplanır ve deliller değerlendirilir.
 • Karar aşaması: Hazırlık aşamasının ardından, mahkeme karar aşamasına geçer. Bu aşamada, mahkeme, tarafların iddia ve savunmalarını değerlendirerek, boşanma davasına karar verir.

Avukat Olmadan Boşanma Davası Açılmasının Riskleri

Avukat olmadan boşanma davası açmak, bazı riskler taşımaktadır. Bu riskler şunlardır:

 • Haksız sonuçlar doğması
 • Boşanma sürecinin uzaması
 • Daha yüksek mahkeme masrafları

Bu nedenle, boşanma davası açarken, avukat desteği almak faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir