Hukuk

Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama: Avukatlar, faaliyetleri karşılığında aldıkları ücretleri serbest meslek makbuzu aracılığıyla fatura ederler. Peki, avukatların serbest meslek makbuzu hesaplamaları nasıl yapılır? Hangi unsurlar göz önünde bulundurulur? İşte avukatların serbest meslek makbuzu hesaplamasına dair tüm detaylar:

Avukat Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Avukatlık, yasal danışmanlık ve hukuki temsil gibi çeşitli hizmetleri kapsayan bir meslektir. Avukatlar genellikle bağımsız olarak çalışır ve sundukları hizmetler için ücret alırlar. Bu ücretler genellikle serbest meslek makbuzu adı verilen belgelerle belgelendirilir. Serbest meslek makbuzları, avukatın sunduğu hizmetlerin detaylarını, ücretlerini ve vergi bilgilerini içerir.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek makbuzu, bir kişinin serbest meslek faaliyeti kapsamında sunduğu hizmetlerin karşılığında aldığı ücreti belgelendiren bir belgedir. Avukatlar gibi serbest meslek sahipleri, sundukları hizmetler için makbuz düzenleyerek gelirlerini kayıt altına alır ve vergi beyanlarını yaparlar.

Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Avukatlar, sundukları hizmetlere göre değişen ücretler alırlar. Serbest meslek makbuzları, avukatın sunduğu hizmetlerin türüne, süresine, zorluğuna ve yerine göre farklılık gösterebilir. Bir avukatın serbest meslek makbuzunu hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilir:

 1. Hizmet Türü Belirleme: Avukatın sunduğu hizmetin türünü belirlemek önemlidir. Örneğin, danışmanlık, dava takibi, hukuki temsil gibi farklı hizmetler farklı ücretlendirme politikaları gerektirebilir.
 2. Ücretlendirme Politikası Belirleme: Avukat, hizmetlerini saatlik ücret üzerinden mi yoksa sabit bir ücret üzerinden mi sunacaklarını belirlemelidir. Bu, hizmetin niteliğine ve müşteriyle yapılan anlaşmalara bağlıdır.
 3. Ücret Hesaplama: Saatlik ücret üzerinden çalışan bir avukat, sunduğu hizmetin saatlik ücretini belirler. Örneğin, avukatın saatlik ücreti 200 TL ise, bir danışmanlık toplantısı için 1 saatlik hizmet karşılığında 200 TL alacaktır. Sabit ücret üzerinden çalışan bir avukat ise, hizmetin genel maliyetini belirler ve bu maliyet üzerinden bir ücret belirler.
 4. Makbuz Düzenleme: Hizmetin tamamlandığı zaman veya belirlenen süre sonunda, avukat bir serbest meslek makbuzu düzenler. Makbuzda, hizmetin türü, süresi, ücreti ve müşteri bilgileri yer alır.
 5. Vergi Beyanı: Avukat, elde ettiği gelirleri vergi beyannamesinde bildirir. Serbest meslek makbuzları, gelirlerin kayıt altına alınmasını sağlar ve vergi beyannamesi hazırlanırken kullanılır.

Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Hesaplanır?

Serbest meslek makbuzu genellikle avukatın sunduğu hizmetin türüne, süresine ve karmaşıklığına bağlı olarak hesaplanır. İşte serbest meslek makbuzunun genel hesaplama adımları:

 1. Hizmetin Türü Belirleme: Avukatın sunduğu hizmetin türünü belirlemek önemlidir. Danışmanlık, dava takibi, hukuki temsil gibi farklı hizmetler farklı ücretlendirme politikaları gerektirebilir.
 2. Ücretlendirme Politikası Belirleme: Avukat, hizmetlerini saatlik ücret üzerinden mi yoksa sabit bir ücret üzerinden mi sunacaklarını belirlemelidir. Bu, hizmetin niteliğine ve müşteriyle yapılan anlaşmalara bağlıdır.
 3. Ücret Hesaplama: Saatlik ücret üzerinden çalışan bir avukat, sunduğu hizmetin saatlik ücretini belirler. Örneğin, avukatın saatlik ücreti 200 TL ise, bir danışmanlık toplantısı için 1 saatlik hizmet karşılığında 200 TL alacaktır. Sabit ücret üzerinden çalışan bir avukat ise, hizmetin genel maliyetini belirler ve bu maliyet üzerinden bir ücret belirler.
 4. Makbuz Düzenleme: Hizmetin tamamlandığı zaman veya belirlenen süre sonunda, avukat bir serbest meslek makbuzu düzenler. Makbuzda, hizmetin türü, süresi, ücreti ve müşteri bilgileri yer alır.

Avukat Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?

Avukatlar sundukları hizmetlerin karşılığında bir serbest meslek makbuzu düzenlerler. Serbest meslek makbuzunun kesilmesi için şu adımlar izlenir:

 1. Hizmetin Tamamlanması: Avukat, sunduğu hizmetin tamamlandığına ve karşılığında ödeme almayı hak ettiğine karar verir.
 2. Makbuz Düzenleme: Hizmetin detayları ve ücreti bir serbest meslek makbuzu formuna girilir. Bu formda avukatın adı, hizmetin türü, miktarı, ücreti ve müşteri bilgileri yer alır.
 3. Müşteriye Gönderme: Serbest meslek makbuzu müşteriye iletilir ve ödemenin yapılması istenir.

Avukat Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Avukatların aldıkları gelirler üzerinden stopaj vergisi ödemeleri gerekebilir. Stopaj vergisi, kazançların kaynağında kesilerek vergi dairesine ödenen bir vergi türüdür. Avukat stopajını hesaplamak için:

 1. Brüt Geliri Belirleme: Avukatın elde ettiği brüt gelir belirlenir. Bu, hizmetlerin toplam geliridir.
 2. Stopaj Oranı Uygulama: Belirlenen brüt gelir üzerinden stopaj oranı uygulanır. Stopaj oranı, vergi kanunlarına göre belirlenir ve gelir dilimine göre değişebilir.
 3. Stopaj Miktarının Hesaplanması: Brüt gelir üzerinden uygulanan stopaj oranıyla hesaplanan vergi miktarı, avukatın stopaj ödeyeceği tutarı belirler.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine KDV ve Stopaj Dahil Mi?

Asgari ücret tarifesi, avukatların sundukları hizmetler için belirlenen en düşük ücret miktarını içerir. Bu ücret miktarı genellikle KDV ve stopaj vergisini içermez. Ancak, avukatlar sundukları hizmetler için aldıkları ücretlerin vergilendirilmesi gerekebilir. Bu durumda, KDV ve stopaj vergisi avukatın kazancından kesilir ve vergi dairesine ödenir. Dolayısıyla, avukatlık asgari ücret tarifesine KDV ve stopaj vergisi eklenerek hesaplanır.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Serbest meslek makbuzu düzenlerken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır:

 1. Hizmet Türü ve Süresi: Hangi hizmetin sunulduğu ve bu hizmetin ne kadar sürede tamamlandığı belirlenmelidir.
 2. Ücret Politikası: Hizmetin niteliğine ve talep edilen süreye göre ücret belirlenir. Saatlik ücret mi yoksa sabit bir ücret mi uygulanacağına karar verilmelidir.
 3. Toplam Ücret: Hizmetin türüne ve süresine bağlı olarak toplam ücret hesaplanır.

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama

İcra vekalet ücreti, icra takibini yürüten avukatın aldığı ücrettir. Bu ücret, takip edilen alacağın miktarına ve icra dosyasının durumuna göre değişebilir. İcra vekalet ücreti hesaplanırken:

 1. Alacak Miktarı: İcra dosyasında takip edilen alacak miktarı belirlenir.
 2. Vekalet Ücret Oranı: TBB tarafından belirlenen vekalet ücret oranı uygulanır.
 3. Vekalet Ücretinin Hesaplanması: Alacak miktarı ve vekalet ücret oranı kullanılarak vekalet ücreti hesaplanır.

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplama

Eğer icra takibi sonucunda alacak tahsil edilemezse veya dosya reddedilirse, avukatın alacağı ücret reddedilen miktar üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, yine TBB tarafından belirlenen vekalet ücret oranına göre yapılır.

TBB Vekalet Ücreti Hesaplama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), vekalet ücretlerini belirlemek için genel oranlar belirler. Bu oranlar, avukatın alacak miktarı üzerinden belirlenen yüzdelik oranlar şeklinde olabilir. TBB’nin belirlediği vekalet ücreti oranlarına göre hesaplama yapılır.

SMM ve TBB Hesaplama

SMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ve TBB (Türkiye Barolar Birliği) tarafından belirlenen ücretler ve ücret oranları kullanılarak hesaplama yapılır. Bu hesaplamalar genellikle hizmetin niteliğine, süresine ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, doğru hesaplama için ilgili kurumların belirlediği kurallara ve oranlara dikkat edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir