Hukuk

Avukat Vekaletname örneği

Avukat Vekaletname örneği

Avukat Vekaletname örneği nedir? Son dakika haberine göre, birçok kişi avukatları temsil etmek veya hukuki işlemlerini yürütmek için vekaletname düzenlemek zorunda kalıyor. Ancak vekaletname nasıl hazırlanır ve hangi bilgileri içermesi gerekiyor? Haberimizin devamında, avukat vekaletname örneği üzerinden adım adım nasıl hazırlanacağını açıklayacak ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için önemli ipuçları sunacağız.

Avukat Vekaletname Örneği

Avukat vekaletnamesi, bir kişinin başka bir kişiyi (avukatı) kendi adına hukuki işlemler yapmaya yetkili kıldığı bir belgedir. Avukat vekaletnamesi, bir kişinin dava açmak, dava takip etmek, icra takipleri yapmak, sözleşme imzalamak, noter işlemleri yapmak gibi işlemlerde avukatı temsil etmesi için kullanılır.

Avukat Vekaletnamesinin Türleri

Avukat vekaletnameleri, yetki kapsamına göre üçe ayrılır:

 • Genel vekaletname: Avukatı, her türlü hukuki işlem yapmaya yetki veren vekaletnamedir.
 • Özel vekaletname: Avukatı, belirli bir hukuki işlem veya işlemler yapmaya yetki veren vekaletnamedir.
 • Yetkilendirilmiş vekaletname: Avukatı, belirli bir konudaki yetkileri içeren vekaletnamedir.

Avukat Vekaletnamesinin Şekli

Avukat vekaletnamesi, yazılı olarak düzenlenmelidir. Vekaletname, noter tarafından düzenlenebileceği gibi, taraflar tarafından da serbestçe düzenlenebilir. Ancak, noter tarafından düzenlenen vekaletnameler, daha güvenlidir ve daha kolay ispatlanabilir.

Avukat Vekaletnamesinin İçeriği

Avukat vekaletnamesinin içeriği, vekalet verenin ve vekilin kimlik bilgileri, vekalet verilen yetkilerin kapsamı ve vekaletnamenin geçerlilik süresidir.

Avukat Vekaletnamesinin Geçerlilik Süresi

Avukat vekaletnamesinin geçerlilik süresi, vekalet veren tarafından belirlenebilir. Vekaletnamede geçerlilik süresi belirtilmemişse, vekaletname bir yıl geçerlidir.

Avukat Vekaletnamesi Örneği

Avukat Vekaletnamesi

**Ben, [vekalet verenin adı ve soyadı], [münhasır yetkili vekil], [avukatın adı ve soyadı]’yı vekil tayin ediyorum. Vekil, benim adıma ve beni temsilen aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkilidir:

 • Dava açmak, dava takip etmek,
 • İcra takipleri yapmak,
 • Sözleşme imzalamak,
 • Noter işlemleri yapmak,
 • Her türlü hukuki işlemi yapmak.

Bu vekaletname, [tarih] tarihinden itibaren [geçerlilik süresi] süreyle geçerlidir.

[Vekalet verenin adı ve soyadı] [İmza] [Tarih]**

Avukat Vekaletnamesi Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Avukat vekaletnamesi verirken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Vekaletname, noter tarafından düzenlenmelidir.
 • Vekaletnamede vekalet verenin ve vekilin kimlik bilgileri açıkça belirtilmelidir.
 • Vekalet verilen yetkilerin kapsamı açıkça belirtilmelidir.
 • Vekaletnamenin geçerlilik süresi belirtilmelidir.

Avukat Vekaletnamesinin İptali

Avukat vekaletnamesi, vekalet veren tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Vekaletnamenin iptali için, vekalet verenin yazılı bir irade beyanı gerekir. Bu irade beyanı, vekalet veren tarafından noter tarafından düzenlenebilir veya vekile tebliğ edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir