Hukuk

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir:Kentsel dönüşüm ve arsa spekülasyonları gibi nedenlerle mülk sahiplerinin maruz kaldığı hukuksuz el atma vakalarının önlenmesi amacıyla açılan davalar, Türk hukuk sisteminde önemli bir yer tutuyor. El Atma Hukuk Bürosu avukatları, bu tür davalarda mülk sahiplerini temsil ederek, onların haklarının korunmasını sağlıyor. Dava süreci, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği hukuksuz el atma eylemlerinin engellenmesi ve mülk sahiplerinin tazminat haklarının güvence altına alınması açısından kritik önem taşıyor.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir

El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet haklarını koruma amacıyla açılan ve taşınmaz mal sahibinin izni olmadan mülküne müdahale eden kişilere karşı hukuki yollara başvurmayı ifade eden bir dava türüdür. Bu dava, taşınmaz mal sahiplerinin haklarını koruma ve izinsiz müdahaleleri engelleme açısından önemlidir. İşte el atmanın önlenmesi davası hakkında detaylı bilgi:

El Atmanın Önlenmesi Nedir?

El atmanın önlenmesi, bir kişinin veya kuruluşun, başkasına ait olan bir taşınmaz mala haksız ve izinsiz şekilde müdahale etmesini durdurmak ve engellemek için başvurulan hukuki bir süreçtir. Bu tür müdahaleler genellikle mülkün kullanımı, işgali veya üzerinde yapılan değişiklikler şeklinde olabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davasının Amacı

Bu davanın temel amacı, taşınmaz mal sahibinin mülkiyet haklarını korumak ve izinsiz müdahaleleri engellemektir. Taşınmaz mal sahibi, mülküne yapılan haksız müdahaleyi sona erdirmek ve mülk üzerindeki haklarını geri almak için bu davayı açar.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

El atmanın önlenmesi davası açmak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Dava Dilekçesi Hazırlama: Taşınmaz mal sahibi, dava dilekçesini hazırlayarak, müdahalenin detaylarını ve yapılan izinsiz işlemleri belirtir.
 2. Yetkili Mahkemeye Başvuru: Dava, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine açılır. Dilekçe ve gerekli belgeler mahkemeye sunulur.
 3. Mahkeme Süreci: Mahkeme, dava dilekçesini inceleyerek, gerekli görülen delilleri toplar ve duruşma tarihini belirler. Taraflar, mahkemede savunmalarını yapar ve delillerini sunar.
 4. Karar: Mahkeme, davayı değerlendirir ve izinsiz müdahalenin durdurulmasına, mülkün sahibine iade edilmesine karar verebilir.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Deliller

El atmanın önlenmesi davasında, taşınmaz mal sahibinin iddialarını desteklemesi için çeşitli deliller sunması gerekebilir. Bu deliller arasında:

 • Tapu Belgeleri: Taşınmaz malın mülkiyetini gösteren tapu belgeleri.
 • Tanık Beyanları: Müdahale hakkında bilgi sahibi olan tanıkların ifadeleri.
 • Fotoğraf ve Video Kayıtları: Müdahalenin kanıtı olarak kullanılabilecek görsel deliller.
 • Uzman Raporları: Gerekli durumlarda, uzman kişiler tarafından hazırlanan teknik raporlar.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Karşılaşılabilecek Zorluklar

Bu tür davalarda bazı zorluklarla karşılaşılabilir:

 • Delil Yetersizliği: Müdahaleyi kanıtlayacak yeterli delilin bulunmaması.
 • Uzun Süreç: Mahkeme sürecinin uzun ve karmaşık olması.
 • Müdahale Tarafının Direnci: Müdahaleyi gerçekleştiren tarafın direnci ve savunmaları.

El Atmanın Önlenmesi Kime Karşı Açılır?

El atmanın önlenmesi davası, taşınmaz mal sahibinin mülküne haksız ve izinsiz şekilde müdahale eden kişilere karşı açılır. Bu kişiler, mülkü işgal eden, mülkte değişiklik yapan veya mülkün kullanımını engelleyen kişiler olabilir. Davalı taraf, bu müdahaleyi gerçekleştiren kişi veya kişiler olmalıdır.

Müdahalenin Men’i Davası Sonucunda Ne Olur?

Müdahalenin men’i davası, el atmanın önlenmesi davasının bir türüdür ve mülk sahibinin mülkiyet haklarını koruma amacı taşır. Bu dava sonucunda mahkeme, izinsiz müdahalenin durdurulmasına ve mülkün sahibine iade edilmesine karar verebilir. Ayrıca, müdahale sonucu mülk sahibinin uğradığı zararlar da tazmin edilebilir. Mahkeme kararı kesinleştiğinde, mülk üzerindeki haksız müdahale sona erdirilir ve mülk sahibinin hakları geri verilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası İçin İhtarname Şart mı?

El atmanın önlenmesi davası açmadan önce ihtarname gönderilmesi şart değildir, ancak tavsiye edilir. İhtarname, izinsiz müdahaleyi gerçekleştiren kişiye durumun bildirilmesi ve müdahalenin durdurulması için süre tanınması amacıyla gönderilir. Bu, hukuki süreçte iyi niyetli bir adım olarak değerlendirilir ve mahkemede olumlu bir etki yaratabilir. İhtarname gönderilmemesi dava açılmasına engel değildir, ancak dava sürecinde tarafların iletişimi ve iyi niyeti göstermesi açısından faydalı olabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Kesinleşmeden İcra Edilir mi?

El atmanın önlenmesi davasında mahkeme, müdahalenin durdurulmasına ve mülkün sahibine iade edilmesine karar verdiğinde, bu karar kesinleşmeden icra edilebilir. Ancak, kararın icra edilebilmesi için mahkemenin tedbir kararı alması gerekebilir. Tedbir kararı, davanın sonuçlanmasını beklemeden müdahalenin durdurulmasını sağlar. Mahkeme tedbir kararı verirse, karar kesinleşmeden icra işlemleri başlatılabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Sonuçları

El atmanın önlenmesi davası sonucunda mahkeme, haksız müdahalenin durdurulmasına ve mülkün sahibine iade edilmesine karar verir. Ayrıca, müdahale nedeniyle mülk sahibinin uğradığı zararların tazmini de mahkeme kararıyla hükmedilebilir. Karar kesinleştikten sonra, müdahale sona erdirilir ve mülk sahibinin hakları geri verilir.

Müdahalenin Men’i Davası

Müdahalenin men’i davası, el atmanın önlenmesi davasının bir türüdür. Bu dava, taşınmaz mal sahibinin mülküne yapılan haksız müdahalenin durdurulmasını ve mülkün sahibine iade edilmesini amaçlar. Müdahalenin men’i davası açmak için, mülk sahibinin mülkiyet hakkını ispatlayan belgeler sunması gerekir. Mahkeme, delilleri değerlendirerek kararını verir ve izinsiz müdahaleyi durdurur.

El Atmanın Önlenmesi Davası Ne Kadar Sürer?

El atmanın önlenmesi davasının süresi, mahkemenin iş yüküne ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Genellikle, dava süreci 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir. Ancak, mahkemenin yoğunluğu, delillerin toplanma süresi ve tarafların itirazları gibi faktörler davanın süresini uzatabilir.

Müdahalenin Men’i Davası Yargıtay Kararları

Yargıtay, müdahalenin men’i davaları ile ilgili birçok karar vermiştir. Bu kararlar, davanın niteliğine, delillere ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir. Yargıtay, genellikle mülk sahibinin mülkiyet hakkını koruma yönünde kararlar verir ve haksız müdahalelerin durdurulmasını sağlar. Yargıtay kararları, alt mahkemeler için emsal teşkil eder ve benzer davalarda yol gösterici olabilir.

Müdahalenin Men’i Davası İhtar Şartı

El atmanın önlenmesi davası açmadan önce ihtarname gönderilmesi şart değildir, ancak tavsiye edilir. İhtarname, izinsiz müdahaleyi gerçekleştiren kişiye durumun bildirilmesi ve müdahalenin durdurulması için süre tanınması amacıyla gönderilir. Bu, hukuki süreçte iyi niyetli bir adım olarak değerlendirilir ve mahkemede olumlu bir etki yaratabilir. İhtarname gönderilmemesi dava açılmasına engel değildir, ancak dava sürecinde tarafların iletişimi ve iyi niyeti göstermesi açısından faydalı olabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Vekalet Ücreti

El atmanın önlenmesi davasında vekalet ücreti, avukatın iş yükü, davanın karmaşıklığı ve taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişir. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesi, avukatlık hizmetlerinin maliyetini belirlemede yol gösterici olabilir. Ancak, her avukatın kendi ücret politikasına göre değişiklik gösterebilir. Vekalet ücreti hakkında detaylı bilgi almak için dava açmadan önce bir avukatla görüşmek faydalı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir