Hukuk

El Atmanın Önlenmesi Kararının İcrası

El Atmanın Önlenmesi Kararının İcrası

El Atmanın Önlenmesi Kararının İcrası : Haksız el atmalara karşı açılan davalarda, mahkemeler sıklıkla el atmanın önlenmesi kararları veriyor. Ancak bu kararların etkin bir şekilde uygulanması da önem arz ediyor. El Atma Hukuk Bürosu’nun açıklamalarına göre, karar verilmesinin ardından yetkili makamların gerekli işlemleri hızlı bir şekilde yapması gerekiyor. Aksi takdirde, el atılan mülkün sahibinin tekrar mülküne kavuşması gecikebiliyor. Avukatlar, el atmanın önlenmesi kararlarının uygulanması konusunda daha etkin mekanizmaların oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

El Atmanın Önlenmesi Kararının İcrası

El atmanın önlenmesi, gayrimenkul hukuku kapsamında mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını koruyan önemli bir hukuki süreçtir. Bu süreç, başkalarının mülk üzerinde haksız ve hukuka aykırı tasarruflarda bulunmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilir. Bu makalede, el atmanın önlenmesi kararının icrası hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

El Atmanın Önlenmesi Nedir?

El atmanın önlenmesi, bir kişinin veya kurumun, başkasının taşınmaz malına haksız yere müdahale etmesi durumunda, bu müdahalenin hukuki yollarla durdurulmasını amaçlayan bir hukuk davasıdır. Bu davada amaç, mülk sahibinin mülkiyet hakkının korunması ve haksız müdahalenin ortadan kaldırılmasıdır.

El Atmanın Önlenmesi Davası

El atmanın önlenmesi davası, mülk sahibinin, mülküne yapılan haksız müdahalenin sona erdirilmesi için mahkemeye başvurmasıyla başlar. Davacı, müdahalenin hukuka aykırı olduğunu ve mülk üzerinde haksız tasarrufta bulunulduğunu kanıtlamak zorundadır. Mahkeme, davacının iddialarını haklı bulursa, müdahalenin durdurulması ve mülk sahibinin mülkiyet hakkının korunması için gerekli kararları alır.

Kararın İcrası

El atmanın önlenmesi kararının icrası, mahkemenin verdiği kararın uygulanmasını ve haksız müdahalenin fiilen sona erdirilmesini sağlar. Bu süreç, icra daireleri tarafından yürütülür ve şu adımları içerir:

 1. Kararın Tebliği: Mahkeme kararı, müdahale eden tarafa tebliğ edilir. Tebliğ edilen kararda, müdahalenin derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtilir.
 2. İcra Takibi: Müdahale eden taraf, tebliğ edilen mahkeme kararına uymazsa, mülk sahibi icra takibi başlatabilir. İcra takibi, icra daireleri tarafından yürütülür ve kararın zorla uygulanmasını sağlar.
 3. Zorla Çıkartma: Mahkeme kararına rağmen müdahale devam ediyorsa, icra memurları ve gerektiğinde kolluk kuvvetleri yardımıyla müdahale eden taraf zorla çıkarılır. Bu süreçte mülk üzerindeki haksız tasarruflar sonlandırılır ve mülk sahibine iade edilir.
 4. Tazminat ve Yıkım: Müdahale sonucunda mülk sahibine maddi zarar verilmişse, mahkeme tazminat ödenmesine karar verebilir. Ayrıca, müdahale sonucunda yapılan yapılar hukuka aykırıysa, bu yapıların yıkılması da icra sürecine dahil edilebilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Kesinleşmeden İcra Edilir mi?

El atmanın önlenmesi davası, taşınmaz mal üzerinde haksız müdahalenin durdurulması için açılır. Genel olarak, mahkeme tarafından verilen kararların icra edilmesi için kararın kesinleşmiş olması gerekir. Ancak, bazı durumlarda mahkeme, taşınmazın korunması ve mülk sahibinin haklarının acilen korunması gerektiği durumlarda tedbiren karar verebilir. Bu tedbir kararları, kesinleşmeden icra edilebilir. Örneğin, taşınmaz üzerinde acil müdahale gerektiren durumlar varsa mahkeme, tedbiren müdahalenin durdurulmasına karar verebilir ve bu karar hemen icra edilebilir.

Ecrimisil Davası Karar Kesinleşmeden İcraya Konulabilir mi?

Ecrimisil davaları, taşınmaz malın haksız kullanımı sonucunda mülk sahibinin uğradığı zararların tazmin edilmesi amacıyla açılır. Ecrimisil davalarında mahkeme, kullanımdan doğan tazminat miktarını belirler. Bu tür davalarda kararın kesinleşmeden icraya konulması genellikle mümkün değildir. Kararın icra edilebilmesi için kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşmemiş bir kararın icra edilmesi, hukuki olarak geçersizdir ve icra daireleri tarafından reddedilir.

Müdahalenin Meni Nasıl İcra Edilir?

Müdahalenin meni, bir taşınmaz üzerindeki haksız müdahalenin durdurulması için açılan davadır. Mahkeme tarafından müdahalenin meni kararı verildiğinde, bu kararın icra edilmesi için belirli adımlar izlenir:

 1. Kararın Tebliği: Mahkeme kararı müdahaleci tarafa tebliğ edilir ve haksız müdahalenin durdurulması talep edilir.
 2. İcra Takibi Başlatma: Karara uyulmazsa, mülk sahibi icra dairesine başvurarak icra takibi başlatır.
 3. Zorla Çıkartma: İcra memurları, gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle birlikte müdahaleci tarafı zorla çıkarır ve müdahale sonlandırılır.

Bu süreçte, mahkeme kararı kesinleşmişse, icra işlemleri daha sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. Ancak tedbir kararı varsa, kesinleşmeden de icra edilebilir.

Yıkım Kararı Kesinleşmeden İcraya Konulabilir mi?

Yıkım kararları, genellikle hukuka aykırı yapıların yıkılması amacıyla verilen kararlardır. Yıkım kararlarının icra edilebilmesi için genellikle kararın kesinleşmiş olması gereklidir. Kesinleşmeden yıkım kararının icrası, hukuki açıdan sakıncalı olabilir ve çeşitli yasal sorunlara yol açabilir. Ancak, bazı durumlarda mahkemeler, acil durumlar ve kamu güvenliği nedeniyle yıkım kararlarının tedbiren icra edilmesine karar verebilir.

El Atmanın Önlenmesi İcra Takibi Örneği

İcra Takibi Başlatma Süreci:

 1. Kararın Tebliği: Mahkeme tarafından verilen el atmanın önlenmesi kararı, karşı tarafa tebliğ edilir.
 2. İcra Takibi Talebi: Karar tebliğ edildikten sonra, mülk sahibi icra dairesine başvurarak icra takibi talebinde bulunur.
 3. İcra Emri: İcra dairesi, icra emri düzenler ve karşı tarafa tebliğ eder. İcra emrinde, taşınmaz üzerindeki müdahalenin belirli bir süre içinde sona erdirilmesi gerektiği belirtilir.
 4. Zorla Çıkartma: Karara uyulmadığı takdirde, icra memurları ve gerekirse kolluk kuvvetleri yardımıyla müdahale sonlandırılır ve taşınmaz boşaltılır.

El Atmanın Önlenmesi Kararının İnfazı

İnfaz Süreci:

 1. İcra Emrinin Düzenlenmesi: Mahkeme kararının icra dairesine ibraz edilmesi ile icra emri düzenlenir.
 2. Emrin Tebliği: İcra emri, müdahalede bulunan tarafa tebliğ edilir ve belirli bir süre içinde müdahalenin sona erdirilmesi istenir.
 3. Zorla İcra: Karara uyulmazsa, icra memurları ve kolluk kuvvetleri taşınmaz üzerindeki müdahaleyi sona erdirir ve mülk sahibine teslim eder.

El Atmanın Önlenmesi Davası Sonuçları

El atmanın önlenmesi davasında, mahkeme haksız müdahalenin durdurulmasına ve taşınmazın eski haline getirilmesine karar verebilir. Karar kesinleştikten sonra, icra süreci başlatılarak müdahale sona erdirilir. Davanın sonucuna göre, müdahalede bulunan taraf tazminat ödemekle de yükümlü olabilir.

Müdahalenin Men-i ve Tahliye Davası

Dava Süreci:

 1. Davanın Açılması: Mülk sahibi, taşınmaz üzerindeki haksız müdahalenin durdurulması ve müdahalecinin tahliyesi için dava açar.
 2. Karar: Mahkeme, müdahalenin hukuka aykırı olduğuna karar verirse, müdahalenin durdurulmasına ve müdahalecinin taşınmazdan tahliyesine hükmeder.
 3. İcra Süreci: Karar kesinleştikten sonra, icra dairesi aracılığıyla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

El Atmanın Önlenmesi ve Tahliye

El atmanın önlenmesi kararı, genellikle haksız müdahalenin durdurulması ve müdahalecinin taşınmazdan tahliye edilmesini içerir. Tahliye işlemi, icra memurları tarafından gerçekleştirilir ve taşınmaz mülk sahibine teslim edilir.

El Atmanın Önlenmesi Kararının İcrası Nasıl Yapılır?

İcra Süreci:

 1. Kararın Tebliği: Mahkeme kararının icra dairesine ibraz edilmesi ve kararın karşı tarafa tebliğ edilmesi.
 2. İcra Emrinin Düzenlenmesi: İcra dairesi, icra emrini düzenler ve müdahaleci tarafa tebliğ eder.
 3. Zorla Çıkartma: Karara uyulmazsa, icra memurları ve kolluk kuvvetleri müdahaleyi sona erdirir ve taşınmaz mülk sahibine teslim edilir.

El Atmanın Önlenmesi Kesinleşmeden İcra

Bazı durumlarda, mahkeme tedbir kararı alarak müdahalenin durdurulmasını sağlayabilir. Bu tedbir kararı, karar kesinleşmeden icra edilebilir. Ancak, tedbir kararı olmadığı durumlarda, icra işlemlerinin başlaması için mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Ne Kadar Sürer?

El atmanın önlenmesi davasının süresi, mahkemenin iş yüküne, davanın karmaşıklığına ve tarafların itirazlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, bu tür davalar birkaç ay ile bir yıl arasında sürebilir. Davanın kesinleşmesi ve icra işlemlerinin başlaması ise, davanın sonucuna ve olası itiraz süreçlerine bağlı olarak daha uzun sürebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir