Hukuk

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası : Kamu kurumlarının mülk sahiplerine karşı gerçekleştirdiği haksız el atmalara yönelik açılan davaların türleri ve kapsamı genişletildi. Buna göre, geleneksel ‘el atmanın önlenmesi davası’nın yanı sıra, ‘ecrimisil davası’ da mülk sahiplerinin başvurabileceği önemli bir seçenek haline geldi. Ecrimisil davası, kamu kurumlarının haksız kullanımı nedeniyle mülk sahiplerinin uğradığı ekonomik zararların tazmin edilmesini sağlıyor. Hukuk uzmanları, bu iki dava türünün birlikte kullanılmasının, vatandaşların haklarını korumada ciddi ölçüde güç kazandırdığını belirtiyor. Artık mülk sahipleri, hem haksız el atmayı engellemek hem de uğradıkları zararları tazmin ettirebilmek için mahkemelere başvurabilecek. Bu sayede, kamu kurumlarının keyfi uygulamalarına karşı daha etkin bir hukuki mücadele yürütülebilecek.

El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Davası

El atma, taşınmaz mal sahibinin izni olmadan bir mülkü gasp etme eylemidir. Bu eylem, hukuki ve ahlaki açıdan kabul edilemez ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Özellikle kentsel dönüşüm, gayrimenkul değerlenmesi gibi nedenlerle artan el atma vakaları, hem bireyler hem de toplumlar için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu makalede, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası hakkında bilgilendirici bir rehber sunulacaktır.

El Atmanın Önlenmesi

 1. Mülk Sahipliği Belgelerinin Saklanması: Taşınmaz mal sahiplerinin mülkiyet belgelerini güvenli bir yerde saklamaları önemlidir. Tapu senedi, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu gibi belgeler, mülk sahipliğini kanıtlar ve el atma vakalarında önemli bir delil niteliği taşır.
 2. Mülkün İzlenmesi ve Bakımı: Mülk sahipleri, mülklerini düzenli olarak ziyaret ederek ve bakımını yaparak el atma riskini azaltabilirler. Boş ve bakımsız mülkler, el atanların ilgisini çekebilir ve hedef haline gelebilir.
 3. Komşuluk İlişkilerinin Güçlendirilmesi: Komşular arasında sağlam bir iletişim ve dayanışma kültürü oluşturmak, el atma gibi hukuki sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Komşular, birbirlerinin mülklerini izleyerek ve bilgi paylaşarak birlikte hareket edebilirler.
 4. Güvenlik Önlemlerinin Alınması: Mülk sahipleri, güvenlik kameraları, alarm sistemleri gibi güvenlik önlemleri alarak mülklerini koruyabilirler. Bu önlemler, el atanların caydırılmasına ve vakaların tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Ecrimisil Davası Hakkında Bilgi

 1. Ecrimisil Nedir?: Ecrimisil, taşınmaz mal sahibinin izni olmadan mülkünde bir süre ikamet eden kişinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarını ifade eder. Ecrimisil, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yargıtay kararları doğrultusunda belirlenir.
 2. Ecrimisil Hesaplama: Ecrimisil miktarı, mülkün değeri, kullanım süresi, bölgenin kira endeksi gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır. Bu hesaplama genellikle bir uzman veya hukuk danışmanı tarafından yapılır.
 3. Ecrimisil Davası Açma Süreci: Ecrimisil davası, mahkemeye başvurularak açılır. Davalı taraf, mülk sahibi veya temsilcisi olarak davet edilir ve mahkemede deliller sunulur. Mahkeme, tarafların beyanlarını ve delillerini değerlendirerek kararını verir.
 4. Ecrimisilin Tahsili: Mahkeme kararıyla belirlenen ecrimisil tutarı, davalı tarafından ödenmelidir. Ödeme yapılmadığı takdirde, icra takibi başlatılabilir ve ecrimisil borcu yasal yollardan tahsil edilebilir.

El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası Birlikte Açılabilir mi?

El atmanın önlenmesi ve ecrimisil davaları genellikle birlikte açılamaz. El atmanın önlenmesi davası, mülk sahibinin mülküne izinsiz giren kişilerin çıkartılmasını ve gelecekte benzer durumların önlenmesini amaçlar. Ecrimisil davası ise mülk sahibinin mülkünde izinsiz olarak ikamet eden kişiden alınması gereken tazminatı belirlemeye yöneliktir. Ancak, bir mülk sahibi, önceden izinsiz giren kişilere karşı el atmanın önlenmesi davası açabilir ve aynı zamanda bu kişilerden ecrimisil talep edebilir.

El Atmanın Önlenmesi Tazminatı ve Ecrimisil Ne Demek?

 • El Atmanın Önlenmesi Tazminatı: El atmanın önlenmesi tazminatı, mülk sahibinin mülküne izinsiz giren kişilere karşı talep edilen bir tazminat türüdür. Bu tazminat, mülk sahibinin yaşadığı mağduriyet ve mülkünün zarara uğrama durumunu karşılamak amacıyla talep edilir.
 • Ecrimisil: Ecrimisil, mülk sahibinin izni olmadan mülkünde bir süre ikamet eden kişinin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarını ifade eder. Bu tazminat, mülk sahibinin mülkünde izinsiz olarak ikamet eden kişiden alınması gereken tazminatı belirler.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Zorunlu mu?

Müdahalenin men’i, mülk sahibinin mülkünde izinsiz olarak ikamet eden kişilere karşı öncelikle bir uyarı yapmasını gerektiren bir hukuki kavramdır. Ancak, ecrimisil davası için müdahalenin men’i veya ecrimisil ihtarname göndermek zorunlu değildir. Mülk sahibi, doğrudan mahkemeye başvurarak ecrimisil davası açabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

El atmanın önlenmesi davası, mülk sahibinin mülküne izinsiz olarak giren kişilerin çıkartılması ve benzer durumların önlenmesi amacıyla açılır. Bu durumlar şunları içerebilir:

 • Mülk sahibinin izni olmadan mülküne giren kiracılar veya kiracıların kiracıları,
 • Tapu kaydına göre mülk sahibi olan kişilerin mülklerine izinsiz olarak giren kişiler,
 • Kullanım izni olmayan veya devredilmemiş mülklere izinsiz olarak giren kişiler.

El atmanın önlenmesi davası, mülk sahibinin mülkünde hukuki haklarını korumasına ve mülkünü koruma altına almasına yardımcı olur.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası Dilekçesi

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davası dilekçesi, mahkemeye sunulan resmi belgedir. Bu dilekçelerde, mülk sahibinin izni olmadan mülküne giren kişiler hakkında müdahalenin men’i talebi ve ecrimisil talebi detaylı bir şekilde açıklanır. Dilekçe, mahkemeye başvuran taraf veya avukatı tarafından hazırlanır ve gerekli bilgilerin eksiksiz olarak yer alması önemlidir.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Yargıtay Kararları

Yargıtay kararları, hukuki konularda emsal teşkil eden ve genel olarak kabul görmüş yargısal kararlardır. Müdahalenin men’i ve ecrimisil konularında da Yargıtay’ın çeşitli kararları bulunmaktadır. Bu kararlar, benzer durumlarda yargı mercileri tarafından dikkate alınır ve hukuki süreçlerde yol gösterici olabilir.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası Birlikte Açılır mı?

Müdahalenin men’i ve ecrimisil davası genellikle birlikte açılmaz. Ancak, duruma göre mülk sahibi, öncelikle müdahalenin men’i davası açarak izinsiz giren kişilerin mülkten çıkarılmasını talep edebilir. Daha sonra, eğer kişi mülkten çıkmaz ve belli bir süre orada ikamet ederse, mülk sahibi ecrimisil davası açabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Ne Kadar Sürer?

El atmanın önlenmesi davası süresi, davanın karmaşıklığına, delil toplama sürecine, mahkeme yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Ancak, genellikle bu tür davaların sonuçlanması birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişebilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Sonuçları

El atmanın önlenmesi davasının sonuçları, mahkeme kararına göre belirlenir. Eğer dava lehinize sonuçlanırsa, izinsiz giren kişilerin mülkten çıkarılması ve mülk sahibinin haklarının korunması sağlanır. Ancak, her durumda mahkeme kararına uyulması ve gerekli prosedürlerin takip edilmesi önemlidir.

Kiracı El Atmanın Önlenmesi Davası Açabilir mi?

Kiracılar da el atmanın önlenmesi davası açabilir. Kiracı, kira sözleşmesi gereği sahip olduğu mülke izinsiz giren kişiler hakkında hukuki yollara başvurabilir ve mülkünü koruma altına alabilir.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

Mirasçılar arasında ecrimisil davası ile ilgili Yargıtay kararları, mirasçılar arasındaki mülk paylaşımı sürecindeki uyuşmazlıkları ve ecrimisil taleplerini ele alır. Bu kararlar, mirasçılar arasındaki mülk paylaşımı ve ecrimisil hesaplaması konularında yol gösterici olabilir.

Mirasçılar Arasında Müdahalenin Men’i Davası

Mirasçılar arasında müdahalenin men’i davası, miras paylaşımı sürecinde mülk sahibi olan mirasçının, diğer mirasçıların mülke izinsiz girmesini önlemek için başvurabileceği bir hukuki yol olarak karşımıza çıkar. Bu davalar, mirasçılar arasındaki mülkiyet haklarının korunması amacıyla açılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir