Hukuk

El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davası

El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davası

El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davası : Kamu kurumlarının özel mülklere hukuksuz şekilde el koyması durumunda, mülk sahiplerinin başvurabileceği iki önemli yasal yol bulunuyor. Bunlardan ilki, el atmanın önlenmesi için dava açmak. Hukuk uzmanlarına göre, mülk sahipleri, idareye başvurmadan doğrudan mahkemeye giderek el atmanın önlenmesini talep edebiliyor. İkinci yol ise ‘kal davası’ olarak bilinen ve mülkün iadesini amaçlayan dava. El Atma Hukuk Bürosu avukatları, bu iki davanın birlikte kullanılmasının, vatandaşların haklarının etkin şekilde korunması için önemli olduğunu belirtiyor. Böylece, kamu kurumlarının hukuksuz el atmaları önlenebiliyor ve mülkler de geri iade edilebiliyor.

El Atmanın Önlenmesi Ve Kal Davası

El atma, bir taşınmaz mülkiyetine izinsiz müdahale anlamına gelir ve hukuken haksız fiil olarak nitelendirilir. Bir mülk sahibinin mülküne izinsiz girilmesi veya müdahale edilmesi durumunda, bu kişi “el atma” fiilini gerçekleştirmiş olur. Bu durumun önlenmesi ve mülk sahibinin haklarını koruyabilmesi için hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Kal davası ise, el atmanın önlenmesi için açılan bir dava türüdür. Bu makalede, el atmanın önlenmesi ve kal davası hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır.

El Atmanın Önlenmesi

El atmanın önlenmesi için alınabilecek önlemler, hukuki ve fiili olarak ikiye ayrılabilir:

Hukuki Önlemler

 1. Tapu Kaydı Kontrolü: Mülk sahiplerinin, mülklerinin tapu kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir değişiklik veya izinsiz işlem olup olmadığını gözlemlemeleri önemlidir.
 2. Hukuki Uyarılar: El atma durumlarında, mülk sahibi tarafından müdahaleyi gerçekleştiren kişiye hukuki uyarılar yapılabilir. Bu uyarılar, izinsiz müdahalenin derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirtir.
 3. Noter İhtarları: Mülk sahibinin, noter aracılığıyla izinsiz müdahaleyi gerçekleştiren kişiye resmi bir ihtar göndermesi de etkili bir yöntemdir. Bu ihtar, müdahalenin hukuka aykırı olduğunu ve derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirtir.

Fiili Önlemler

 1. Fiziksel Bariyerler: Mülk sahibi, mülküne izinsiz girişleri engellemek için fiziksel bariyerler, çitler veya duvarlar inşa edebilir.
 2. Güvenlik Kameraları: Mülk sahibinin, mülkünün etrafına güvenlik kameraları yerleştirerek izinsiz girişleri tespit etmesi ve kayıt altına alması mümkündür.

Kal Davası

Kal davası, el atmanın önlenmesi amacıyla açılan hukuki bir dava türüdür. Bu dava, mülk sahibinin mülküne izinsiz girilmesi veya müdahale edilmesi durumunda açılır ve el atmanın sona erdirilmesi ile zararların tazmin edilmesini amaçlar.

Kal Davasının Açılması

 1. Davanın Tarafları: Kal davası, mülk sahibi (davacı) tarafından, izinsiz müdahaleyi gerçekleştiren kişi veya kişiler (davalı) aleyhine açılır.
 2. Dava Dilekçesi: Davacı, kal davası için hazırladığı dilekçeyi ilgili mahkemeye sunar. Dilekçede, izinsiz müdahalenin detayları, mülk sahibinin haklarının ihlali ve talep edilen hukuki çözüm belirtilir.
 3. Delillerin Sunulması: Davacı, izinsiz müdahaleyi kanıtlayacak delilleri mahkemeye sunmalıdır. Bu deliller arasında fotoğraflar, video kayıtları, tanık ifadeleri ve noter ihtarları yer alabilir.

Kal Davasının Sonuçları

 1. Müdahalenin Sona Erdirilmesi: Mahkeme, davalıya izinsiz müdahaleyi derhal sona erdirmesi talimatını verebilir.
 2. Zararların Tazmini: Mahkeme, davalıdan, izinsiz müdahale nedeniyle mülk sahibinin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini isteyebilir.
 3. Gelecekteki Müdahalelerin Önlenmesi: Mahkeme, gelecekte benzer müdahalelerin önlenmesi için davalıya çeşitli yükümlülükler getirebilir.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Dava Değeri Nasıl Belirlenir?

El atmanın önlenmesi davasında dava değeri, müdahalenin niteliğine ve davacının taleplerine göre belirlenir. Dava değeri genellikle müdahalenin mülk sahibine verdiği zararın boyutuna ve dava konusu taşınmazın değerine bağlı olarak hesaplanır. Mahkeme, mülkün kullanım değeri, müdahalenin süresi ve kapsamı gibi faktörleri dikkate alarak dava değerini belirler.

Dava Değerinin Belirlenmesinde Etkili Faktörler:

 1. Müdahalenin Süresi ve Kapsamı: Müdahalenin ne kadar süreyle devam ettiği ve mülkün ne kadarının etkilendiği dava değerini etkileyen önemli unsurlardır.
 2. Taşınmazın Değeri: Taşınmazın piyasa değeri, dava değerinin belirlenmesinde dikkate alınan bir diğer faktördür.
 3. Zarar ve Ziyan: Mülk sahibinin uğradığı maddi zararlar (örneğin, kaybedilen kira gelirleri) ve manevi zararlar (örneğin, rahatsızlık ve huzursuzluk) dava değerinin belirlenmesinde rol oynar.

Müdahalenin Meni ve Kal Davası Nedir?

Müdahalenin Meni Davası

Müdahalenin meni davası, mülk sahibinin taşınmazına izinsiz müdahale eden kişilerin bu müdahaleyi durdurmaları ve mülkten uzaklaştırılmaları amacıyla açtığı bir davadır. Bu dava, müdahalenin devam ettiği durumlarda açılır ve mülk sahibinin mülkiyet hakkının korunmasını amaçlar.

Kal Davası

Kal davası, müdahalenin meni davasının bir türüdür ve genellikle mülk sahibinin mülküne el atmanın önlenmesi için açılır. Bu dava, mülk sahibinin taşınmaz üzerindeki haklarının korunması ve izinsiz müdahalenin sona erdirilmesi amacı

Müdahalenin Men’i ve Kal Davası Hakkında

Müdahalenin men’i ve kal davası, taşınmaz mülkiyetine yönelik haksız müdahalelerin önlenmesi amacıyla açılan hukuki davalardır. Bu davalar, mülk sahibinin mülkiyet haklarını korumak ve haksız müdahaleleri sona erdirmek amacıyla önemlidir.

Müdahalenin Men’i Davası Yargıtay Kararları

Yargıtay kararları, müdahalenin men’i davalarında örnek teşkil eder ve uygulamada rehberlik eder. Bu kararlarda, mülkiyet hakkının korunması, izinsiz müdahalelerin hukuka aykırılığı ve müdahalenin durdurulmasına yönelik hükümler yer alır. Yargıtay, müdahalenin men’i davalarında taşınmazın kullanımına yönelik müdahalelerin ne şekilde önleneceğini ve mülk sahibinin haklarının nasıl korunacağını detaylandırır.

Kal Davası Yargıtay Kararları

Kal davalarında Yargıtay, mülk sahibinin mülkiyet haklarını korumak amacıyla önemli kararlar alır. Bu kararlar, izinsiz müdahalelerin durdurulması ve mülkün eski haline getirilmesi süreçlerine ilişkin hukuki çerçeveyi belirler. Yargıtay kararları, kal davalarında izlenecek prosedürler ve delil değerlendirmeleri konusunda da rehberlik eder.

Kal Davası Nedir?

Kal davası, bir taşınmaza yönelik izinsiz müdahalenin durdurulması ve mülkün eski haline getirilmesi amacıyla açılan hukuki bir davadır. Bu dava, mülk sahibinin mülkiyet haklarının korunması ve haksız müdahalelerin sona erdirilmesi için önemli bir hukuki araçtır.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Dava Değeri Nasıl Belirlenir?

El atmanın önlenmesi davasında dava değeri, müdahalenin niteliği ve davacının taleplerine göre belirlenir. Dava değeri, müdahalenin mülk sahibine verdiği zararın boyutuna ve dava konusu taşınmazın değerine bağlı olarak hesaplanır. Mahkeme, mülkün kullanım değeri, müdahalenin süresi ve kapsamı gibi faktörleri dikkate alarak dava değerini belirler.

Mirasçılar Arasında Müdahalenin Men’i Davası

Mirasçılar arasında da müdahalenin men’i davası açılabilir. Bu durumda, mirasçılar arasında taşınmaza yönelik haksız müdahaleler söz konusu olabilir ve bu müdahalelerin durdurulması için hukuki yollar aranabilir. Mirasçılar arasında taşınmazın kullanımı veya paylaşıma yönelik anlaşmazlıklar, müdahalenin men’i davasının konusunu oluşturabilir.

Müdahalenin Men’i ve Kal Davası Dilekçe Örneği

……………….. MAHKEMESİNE

DAVACI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI: (Ad, Soyad, Adres)

DAVA KONUSU: Müdahalenin men’i ve kal davası

AÇIKLAMALAR:

 1. Davacı, aşağıda belirtilen taşınmazın yasal sahibidir.
 2. Davalı, davacıya ait olan taşınmaza izinsiz olarak müdahalede bulunmuş ve mülkiyet hakkını ihlal etmiştir.
 3. Bu müdahale nedeniyle davacı, taşınmazını kullanamamakta ve zarar görmektedir.
 4. Davalının izinsiz müdahalesinin durdurulması ve taşınmazın eski haline getirilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri

DELİLLER: Tapu kayıtları, tanık beyanları, fotoğraflar, bilirkişi raporları vb.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlerle, davalının taşınmaza yönelik izinsiz müdahalesinin durdurulması, taşınmazın eski haline getirilmesi ve davacıya ait mülkiyet hakkının korunması için gerekli tedbirlerin alınması talep olunur.

Saygılarımla,

Davacı Vekili (İsim, İmza)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir