Hukuk

Genel Vekaletname Örneği – Avukat Vekaletname Örnekleri

Genel Vekaletname Örneği

Genel Vekaletname ÖrneğiAvukat Vekaletname Örnekleri Nedir? Birçok durumda, hukuki işlemlerimizi yerine getirebilmek için bir avukata vekaletname vermemiz gerekebilir. Vekaletname, başka bir kişinin adına yasal işlemleri gerçekleştirebilme yetkisini içeren bir belgedir. Bu belge, avukatların müvekkillerini temsil etmeleri veya hukuki işlemleri yürütmeleri için önemli bir araçtır.

Genel Vekaletname Örneği – Avukat Vekaletname Örnekleri

Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiye kendi adına hareket etme yetkisi verdiği bir belgedir. Genel vekaletname, vekalet veren kişiye ait tüm işleri vekil eden kişinin yerine görebilmesini sağlayan bir vekalet türüdür. Avukat vekaletnamesi ise, bir kişinin avukatına dava, icra takibi, sulh gibi hukuki işlemlerde temsil yetkisi verdiği bir vekalet türüdür. Ataşehir Avukat Firması ve bir çok Avukat Bu genel vekaletname’leri takip eder.

Genel Vekaletname Örneği

Vekalet veren:

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Adresi:

Vekil eden:

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Adresi:

Vekâletin konusu:

Vekil eden, vekil eden adına ve hesabına aşağıdaki işlemleri vekil edenin yetkileri dahilinde yapabilecektir:

 • Vekalet verenin tüm taşınır ve taşınmaz mallarını alıp satabilir, ipotek edebilir, rehin verebilir, bağışlayabilir, devir edebilir.
 • Vekalet verenin tüm hak ve alacaklarını takip edebilir, tahsil edebilir, dava açabilir, dava takip edebilir.
 • Vekalet verenin tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirebilir, ödeme yapabilir, icra takibi yapabilir.
 • Vekalet verenin tüm kişisel ve aile hukuku işlemlerini yapabilir.

Vekâletin süresi:

Bu vekaletname, vekalet veren tarafından herhangi bir zamanda feshedilebileceği gibi, vekalet edenin vefatı, kısıtlanması veya gaipliğine karar verilmesi durumunda kendiliğinden sona erecektir.

Vekâletin verildiği yer ve tarih:

Vekil eden:

Vekil:

İmza:

Nüfus cüzdanı sureti:

İmza:

Nüfus cüzdanı sureti:


Avukat Vekaletname Örneği

Vekalet veren:

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Adresi:

Vekil eden:

Adı Soyadı:

TC Kimlik Numarası:

Adresi:

Vekâletin konusu:

Vekil eden, vekil eden adına ve hesabına aşağıdaki işlemleri vekil edenin yetkileri dahilinde yapabilecektir:

 • Vekalet verenin tüm dava ve icra takiplerini takip edebilir, dava açabilir, dava takip edebilir, icra takibi başlatabilir, icra takibine itiraz edebilir.
 • Vekalet verenin tüm hukuki işlemlerini yapabilir, sözleşmeler imzalayabilir, taahhütlerde bulunabilir.
 • Vekalet verenin tüm resmi işlemlerde temsil edebilir.

Vekâletin süresi:

Bu vekaletname, vekalet veren tarafından herhangi bir zamanda feshedilebileceği gibi, vekalet edenin vefatı, kısıtlanması veya gaipliğine karar verilmesi durumunda kendiliğinden sona erecektir.

Vekâletin verildiği yer ve tarih:

Vekil eden:

Vekil:

İmza:

Nüfus cüzdanı sureti:

İmza:

Nüfus cüzdanı sureti:


Ek Bilgiler

 • Vekaletname, noter huzurunda düzenlenmelidir.
 • Vekaletnamede, vekalet veren ve vekil edenin adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi ve vekalet konusu açıkça belirtilmelidir.
 • Vekaletnamede, vekalet süresi belirtilmemişse, vekalet verildiği andan itibaren bir yıl geçerli olacaktır.
 • Vekalet veren, vekaleti herhangi bir zamanda feshedebilir.

Uyarılar

 • Vekaletname verirken, vekil edenin vekil edenin adına yapacağı tüm işlemlerden sorumlu olduğunu unutmamak gerekir.
 • Vekaletname verirken, vekil edenin vekil edenin yetkilerini iyice araştırması ve gerektiğinde noterden hukuki destek alması tavsiye edilir.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir