Hukuk

Haksız El Atmanın Önlenmesi

Haksız El Atmanın Önlenmesi

Haksız El Atmanın Önlenmesi : Kamu kurumlarının özel mülklere hukuksuz şekilde el koyması durumunda, mülk sahiplerinin başvurabileceği önemli bir yasal yol bulunuyor. Buna göre, mülk sahipleri, idareye başvurmadan doğrudan mahkemeye giderek ‘el atmanın önlenmesi’ davasını açabiliyor. El Atma Hukuk Bürosu avukatlarına göre, bu dava sayesinde mülk sahipleri, kamu kurumlarının haksız el atmalarını engelleme şansına sahip oluyor. Mahkeme, mülk sahibinin talebini haklı bulursa, idarenin el atmasını durdurması ve mülkü boşaltması kararı verebiliyor. Bu düzenleme, vatandaşların mülkiyet haklarının korunmasında kritik bir rol oynuyor.

Haksız El Atmanın Önlenmesi

Haksız el atma, mülkiyet haklarına yapılan izinsiz müdahaleler olarak tanımlanır. Bu kavram, bir kişinin veya kuruluşun başka bir kişinin mülküne haksız ve izinsiz bir şekilde el koyması, kullanması veya zarar vermesi durumlarını kapsar. Haksız el atmanın önlenmesi, hukukun temel ilkelerinden biridir ve mülkiyet hakkının korunması açısından büyük önem taşır. Bu makalede, haksız el atmanın ne olduğu, hukuki boyutları ve bu tür müdahalelerin nasıl önlenebileceği konuları ele alınacaktır.

Haksız El Atma Nedir?

Haksız el atma, genellikle gayrimenkul mülkiyetinde meydana gelen bir durumdur ve bir kişinin veya kurumun, mülk sahibinin izni olmaksızın bir mülkiyet üzerinde hak iddia etmesi veya kullanması anlamına gelir. Bu durum, fiziksel olarak mülke el koyma, mülkü izinsiz kullanma veya mülke zarar verme şeklinde gerçekleşebilir. Haksız el atma, mülkiyet hakkını ihlal eden bir eylem olarak değerlendirilir ve hukuki yaptırımlara tabi tutulabilir.

Haksız El Atmanın Hukuki Boyutları

Haksız el atmanın hukuki boyutları, mülkiyet hakkının korunması çerçevesinde ele alınır. Bu tür durumlar, çeşitli hukuk dalları tarafından düzenlenir ve mülkiyet sahibine çeşitli hukuki yollar sunar. Türkiye’de, haksız el atma durumları Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat tarafından düzenlenmiştir.

 1. Ecrimisil Davası: Haksız el atma durumlarında, mülk sahibi, uğradığı zararları ve kayıpları tazmin etmek amacıyla ecrimisil davası açabilir. Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak bilinir ve mülk sahibinin, mülkünü haksız bir şekilde kullanan kişiden talep edebileceği bir tazminat türüdür.
 2. Elatmanın Önlenmesi Davası: Mülk sahibi, mülküne yapılan haksız müdahalelerin durdurulması ve mülkiyet hakkının korunması için elatmanın önlenmesi davası açabilir. Bu dava, mülk sahibinin, mülküne izinsiz müdahale eden kişilerin bu eylemlerini durdurmalarını talep etmesini sağlar.
 3. Tahliye Davası: Eğer haksız el atma durumu, bir taşınmazın izinsiz kullanımı şeklinde gerçekleşmişse, mülk sahibi tahliye davası açarak mülkün boşaltılmasını talep edebilir.

Haksız El Atmanın Önlenmesi

Haksız el atmanın önlenmesi, mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını korumaları için önemlidir. Bu amaçla alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 1. Mülkiyet Belgelerinin Düzenli Kontrolü: Mülk sahipleri, mülkiyet belgelerini düzenli olarak kontrol etmeli ve mülkiyetlerine dair kayıtları güncel tutmalıdır. Tapu kayıtlarının doğru ve güncel olması, haksız el atma durumlarının tespit edilmesini ve önlenmesini kolaylaştırır.
 2. Hukuki Danışmanlık: Mülk sahipleri, mülkiyet hakları konusunda hukuki danışmanlık almalı ve mülkiyetlerine yönelik olası tehditlere karşı bilinçli olmalıdır. Hukuki danışmanlık, haksız el atma durumlarının önlenmesinde ve hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olabilir.
 3. Güvenlik Önlemleri: Fiziksel güvenlik önlemleri, mülklerin izinsiz kullanımını ve müdahaleleri önlemek için önemlidir. Güvenlik kameraları, çitler ve güvenlik personeli gibi önlemler, mülklerin korunmasına katkı sağlar.
 4. Komşularla İyi İlişkiler: Komşularla iyi ilişkiler kurmak, mülk sahiplerinin mülklerine yönelik olası haksız müdahaleleri daha erken fark etmelerine yardımcı olabilir. Komşular, şüpheli durumları bildirme konusunda yardımcı olabilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Şartları

El atmanın önlenmesi davası, bir kişinin mülkiyet hakkını ihlal eden bir başka kişiye karşı açtığı davadır. Bu davanın açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir:

 1. Mülkiyet Hakkı: Davayı açacak kişi, el atılan taşınmazın malikidir veya malikin kanuni temsilcisidir.
 2. El Atma Fiili: Karşı tarafın mülkiyet hakkını ihlal eden bir el atma fiilinin varlığı gerekir. Bu, izinsiz kullanım, işgal veya mülke zarar verme şeklinde olabilir.
 3. El Atmanın Haksız Olması: El atma fiili, hukuka aykırı ve izinsiz olmalıdır. Mülk sahibinin rızası olmadan yapılan müdahaleler bu kapsama girer.
 4. Müdahalenin Devam Ediyor Olması: El atma fiilinin devam ediyor olması veya mülkiyet hakkının ihlalinin sürmesi gerekir. Müdahalenin sona ermiş olması durumunda tazminat davası açılabilir.

İstihkak ve El Atmanın Önlenmesi Davası Farkı

 • İstihkak Davası: Taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyetine ilişkin olarak açılır. Bir kişinin malını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı malın iadesi talebiyle açılır.
 • El Atmanın Önlenmesi Davası: Taşınmaz mallarda mülkiyet hakkını ihlal eden el atma fiillerinin durdurulması ve bu tür müdahalelerin önlenmesi amacıyla açılır. Mülkün iadesi değil, müdahalenin sonlandırılması amaçlanır.

El Atmanın Önlenmesi Davası Sonuçları

Bu davanın sonucunda mahkeme, el atmanın haksız olduğuna karar verirse, mülkiyet hakkını ihlal eden kişinin bu müdahaleyi durdurmasına hükmeder. Ayrıca, el atmanın sebep olduğu zararların tazmini de kararlaştırılabilir. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra uygulanabilir ve el atan kişinin mülkü terk etmesi sağlanır.

Müdahalenin Men’i Davası İhtar Şartı

Müdahalenin men’i davası açılmadan önce ihtar şartı genellikle gerekli değildir, ancak bazı durumlarda ihtarname göndermek faydalı olabilir. İhtarname, karşı tarafa ihlalin farkında olunduğunu ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini bildirmek için kullanılabilir. Hukuki süreçler hakkında daha detaylı bilgi almak için bir avukata danışmak yararlı olacaktır.

El Atmanın Önlenmesi Davası Ne Kadar Sürer?

El atmanın önlenmesi davalarının süresi, dava yoğunluğuna, delillerin toplanmasına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak, bu tür davalar birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebilir. Temyiz süreci de ek süre gerektirebilir.

Müdahalenin Men’i Davası Yargıtay Kararları

Müdahalenin men’i davalarında Yargıtay, mülkiyet hakkının korunması ve haksız müdahalelerin önlenmesi ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Yargıtay kararları genellikle mülkiyet hakkının ihlali durumlarında müdahalenin durdurulması yönündedir. Bu kararlar, alt mahkemelere yol gösterici niteliktedir ve hukuki standartları belirler.

Kiracı El Atmanın Önlenmesi Davası Açabilir mi?

Kiracılar da, kiralanan taşınmazın kullanımı sırasında haksız müdahalelerle karşılaşabilirler. Kiracılar, kiraladıkları taşınmazın kullanım hakkını korumak için el atmanın önlenmesi davası açabilirler. Ancak, mülkiyet hakkı sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde bu davanın açılması genellikle gereklidir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir?

El atmanın önlenmesi davası, bir mülk sahibinin, mülküne haksız ve izinsiz bir şekilde müdahale eden kişilere karşı açtığı bir davadır. Bu dava ile mülk sahibi, mülkiyet hakkını korumak ve izinsiz müdahaleleri durdurmak amacı güder. Mülkiyet hakkını ihlal eden el atma fiilleri durdurulur ve mülkiyet hakkı korunur.

Bu bilgileri göz önünde bulundurarak, mülk sahiplerinin haklarını korumak ve haksız müdahaleleri önlemek için gerekli hukuki adımları atmaları önemlidir. Her durumda, hukuki danışmanlık almak ve doğru yasal prosedürleri izlemek, başarılı bir dava süreci için gereklidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir