Hukuk

Hukuki El Atma

Hukuki El Atma

Hukuki El Atma : Ankara, 2024-05-31 – Hukuki alanda önemli güncel gelişmeler yaşanıyor.El Atma Hukuk Bürosu, yeni girişimleri ve projelerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, son yıllarda artan iş yükü ve müşteri taleplerine yanıt vermek amacıyla ofislerini genişletti ve personel sayısını artırdı. Ayrıca, dijitalleşme ve teknolojik altyapı yatırımlarına da ağırlık veren El Atma Hukuk Bürosu, müvekkillerine daha hızlı ve verimli hizmet sunmayı hedefliyor.

Gayrimenkul hukukunda sıkça karşılaşılan bir terim olup, bir kişinin mülkiyet hakkına yönelik haksız müdahale veya ihlal anlamına gelir. Bu durum, mal sahibinin mülkiyet hakkını kullanamamasına veya kısıtlanmasına yol açabilir. Hukuki el atma, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve mülk sahibinin haklarını korumak için yasal yollara başvurmasını gerektirebilir.

Hukuki El Atmanın Türleri

 1. Fiili El Atma:
  • Fiili el atma, bir kişinin veya kurumun gayrimenkul üzerine fiziksel olarak müdahale etmesi anlamına gelir. Örneğin, komşunun sınırı aşarak inşaat yapması veya kamu otoritesinin izinsiz bir şekilde araziyi kullanması bu tür el atmalara örnektir.
 2. Hukuki El Atma:
  • Hukuki el atma, yasal dayanak olmaksızın bir kişinin mülkiyet hakkının kısıtlanmasıdır. Bu, imar planları veya idari kararlar ile mal sahibinin mülkiyet hakkının ihlal edilmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Hukuki El Atmanın Nedenleri

 • Komşu Hakları İhlali: Komşu arazideki yapılaşmanın sınırları aşması veya ortak kullanım alanlarının işgal edilmesi.
 • İdari Kararlar: Belediye veya diğer kamu otoriteleri tarafından alınan kararlarda mülkiyet haklarının göz ardı edilmesi.
 • Kamu Hizmeti Çalışmaları: Yol, park, elektrik hattı gibi kamu hizmeti çalışmalarının mülk sahibinin izni olmadan yapılması.
 • Kira veya Kullanım Sözleşmelerinin İhlali: Kiracıların veya kullanıcıların sözleşme koşullarına aykırı davranarak mülkiyet hakkını ihlal etmesi.

Hukuki El Atmaya Karşı Hukuki Yollar

Hukuki El Atma durumunda mülk sahibi, haklarını korumak için çeşitli yasal yollara başvurabilir:

 1. Tazminat Davası:
  • Mülk sahibi, haksız müdahale nedeniyle uğradığı zararları talep etmek için tazminat davası açabilir. Bu dava, maddi ve manevi zararların giderilmesini amaçlar.
 2. El Atmanın Önlenmesi Davası:
  • Mülk sahibinin mülkiyet hakkını yeniden kazanmak için el atmanın önlenmesi talebiyle dava açması mümkündür. Bu dava ile el atmanın sona erdirilmesi ve mülkiyet hakkının korunması sağlanır.
 3. İdari Davalar:
  • İdari kararlar nedeniyle oluşan el atmalarda, idari yargıya başvurarak bu kararların iptalini talep etmek mümkündür. İdari dava süreci, mülk sahibinin haklarının korunması için önemli bir yoldur.

Hukuki El Atmanın Önlenmesi İçin Alınacak Önlemler

 • Sınırların Netleştirilmesi: Tapu kayıtlarının ve sınırların net olarak belirlenmesi, olası ihtilafları önleyebilir.
 • Yasal Danışmanlık: Hukuki el atma riski taşıyan durumlarda uzman bir avukattan danışmanlık almak, hak kayıplarını önleyebilir.
 • Sözleşmelerin Korunması: Kira ve kullanım sözleşmelerinin detaylı ve hukuka uygun şekilde hazırlanması, mülkiyet haklarının ihlalini engelleyebilir.
 • Komşu İlişkileri: Komşularla iyi ilişkiler kurmak ve olası anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek, hukuki el atma durumlarını azaltabilir.

Fiili El Atma

Fiili el atma, bir kişinin veya kurumun gayrimenkul üzerine fiziksel olarak müdahale etmesi anlamına gelir. Örneğin, komşunun sınırı aşarak inşaat yapması veya kamu otoritesinin izinsiz bir şekilde araziyi kullanması gibi durumlar fiili el atma olarak nitelendirilir.

Fiili El Atma ve Hukuki El Atma Arasındaki Fark

 • Fiili El Atma: Fiziksel müdahaleyi içerir. Örneğin, bir binanın sınır ihlali yaparak komşu araziye taşması.
 • Hukuki El Atma: Yasal dayanak olmaksızın mülkiyet hakkının kısıtlanmasıdır. Örneğin, belediyenin yanlış imar planı kararı ile mülkiyet hakkını ihlal etmesi.

Görevli Mahkeme

El atma davalarında görevli mahkeme, genellikle asliye hukuk mahkemeleridir. Ancak, idari bir karar nedeniyle oluşan hukuki el atma durumlarında idare mahkemeleri görevli olabilir. Dolayısıyla, davanın niteliğine göre görevli mahkeme değişiklik gösterebilir.

Hukuki El Atma Davalarında Son Durum

El atma davalarında mahkemeler, mülk sahibinin mülkiyet hakkının korunması amacıyla çeşitli kararlar verebilir. Bu davalar genellikle uzun sürebilir ve mahkeme kararları, müdahalenin durdurulması, zararın tazmini ve mülkiyet hakkının iadesi yönünde olabilir.

Vekâlet Ücreti

El atma davalarında vekâlet ücreti, avukatın talep ettiği ücrete ve dava sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Vekâlet ücreti, avukat ile müvekkil arasında yapılacak anlaşmaya göre belirlenir ve genellikle davanın karmaşıklığı, süresi ve avukatın deneyimi gibi faktörler bu ücreti etkiler.

Dava Dilekçesi

El atma dava dilekçesi, mülk sahibinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirten ve bu ihlalin durdurulmasını talep eden bir belgedir. Dilekçede aşağıdaki unsurlar yer almalıdır:

 1. Davacı ve davalının kimlik ve adres bilgileri.
 2. Davanın konusu ve hukuki dayanakları.
 3. Mülkiyet hakkının nasıl ihlal edildiği ve bu ihlalin sonuçları.
 4. Talep edilen hukuki çözüm ve talepler.
 5. Deliller ve tanıklar.
 6. Hukuki sebepler ve dayanaklar.

Hukuki El Atma Adli Yargı

Bu davalarda, adli yargı tarafından görülür ve mülkiyet hakkının korunması amacıyla açılır. Adli yargı, mülk sahibinin haklarını koruyacak ve haksız müdahaleleri durduracak kararlar verebilir. İdari yargıya başvurulması gereken durumlar ise idari kararların hukuka aykırılığı ile ilgili olan durumlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir