Hukuk

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat uygulamalarından zarar gören mülk sahiplerinin talepleri dikkate alınmaya başlandı. Yetkili makamlar, bu konudaki hukuki süreçleri yakından takip ediyor ve mağdur olan vatandaşların haklarının korunması için adımlar atıyor. Uzmanlar, kamulaştırmasız el atmanın Anayasa’ya aykırı olduğunu ve mülkiyet haklarını ihlal ettiğini defalarca vurguladı. Bunun üzerine, yetkili kurumlar konuya ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladı.

Buna göre, kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat mülklerinden mahrum kalan vatandaşlara adil bir tazminat ödemesi yapılması planlanıyor. Mülk sahipleri, maruz kaldıkları haksız el koyma işlemlerinin önlenmesi ve zararlarının karşılanması için hukuki mücadele yürütüyordu. Şimdi, yetkililerin bu konuda somut adımlar atması, mülk sahiplerinin hem hak arama hem de ekonomik kayıplarının telafisi açısından umut verici.

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?

Kamulaştırmasız el atma, bir kamu kurumunun, bir taşınmazı kamulaştırma işlemi yapmadan ve bedelini ödemeden kullanması veya el koyması durumudur. Bu durum, Anayasa’nın mülkiyet hakkını koruyan maddelerine aykırı bir şekilde gerçekleşir ve taşınmaz maliklerinin mağdur olmasına neden olabilir.

Hukuki Dayanak ve Tazminat Hakkı

Kamulaştırmasız el atma, Türk hukuk sisteminde uzun yıllardır tartışılan ve yargıya taşınan bir konudur. Anayasa’nın 46. maddesi, mülkiyet hakkını koruma altına alır ve kamu yararı için bile olsa, taşınmaz malların kamulaştırılması durumunda bedelinin peşin ödenmesini şart koşar. Ancak, bazı durumlarda kamu kurumları bu hükümlere uymayarak taşınmazları kamulaştırma işlemi yapmadan kullanabilmektedir.

Bu tür durumlarda, taşınmaz maliklerinin Anayasa’nın 35. maddesinde belirtilen mülkiyet hakkı ihlal edilmiş olur. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle mağdur olan kişiler, idare aleyhine dava açarak tazminat talebinde bulunabilirler. Bu tür davalar genellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Tazminatın Hesaplanması

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat durumunda tazminat miktarı, el atılan taşınmazın piyasa değeri üzerinden hesaplanır. Tazminat, taşınmazın el atıldığı tarihteki değerine göre belirlenir ve yasal faiziyle birlikte malike ödenir. Tazminat hesaplamasında dikkate alınan bazı unsurlar şunlardır:

 • Taşınmazın Piyasa Değeri: Taşınmazın el atıldığı tarihteki piyasa değeri.
 • Taşınmazın Kullanım Durumu: Taşınmazın niteliği, kullanım amacı ve mevcut durumu.
 • Zarar ve Ziyan: Malikinin taşınmazı kullanamaması nedeniyle uğradığı maddi zararlar.

Yargıtay Kararları ve İçtihatlar

Yargıtay, kamulaştırmasız el atma davalarında önemli kararlar vermiştir. Bu kararlar, uygulamada yol gösterici niteliktedir ve hukukun gelişimine katkı sağlar. Yargıtay’ın bazı içtihatları, taşınmaz maliklerinin tazminat haklarını korumada büyük rol oynamıştır.

Özellikle Yargıtay’ın verdiği kararlarda, kamulaştırmasız el atmanın hukuka aykırı olduğuna ve taşınmaz maliklerinin tazminat hakkının bulunduğuna vurgu yapılmıştır. Bu tür kararlar, taşınmaz maliklerinin haklarını ararken önemli bir dayanak noktası oluşturur.

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat hesaplanırken dikkate alınan başlıca unsurlar şunlardır:

 • Taşınmazın Piyasa Değeri: Taşınmazın el atıldığı tarihteki piyasa değeri, tazminatın hesaplanmasında en önemli kriterdir. Piyasa değeri, genellikle gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından belirlenir.
 • Yasal Faiz: Tazminat, el atma tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte hesaplanır ve ödenir. Yasal faiz, taşınmaz maliklerinin kayıplarını telafi etmeyi amaçlar.
 • Taşınmazın Kullanım Durumu: Taşınmazın mevcut durumu, niteliği ve kullanım amacı da tazminatın belirlenmesinde dikkate alınır.
 • Zarar ve Ziyan: Taşınmaz malikinin, taşınmazı kullanamaması nedeniyle uğradığı maddi zararlar da tazminat miktarına eklenir.

Kamulaştırmasız El Atma Davasında Ne Talep Edilir?

Kamulaştırmasız el atma davasında taşınmaz malikleri, şu taleplerde bulunabilirler:

 • Tazminat Talebi: El atılan taşınmazın piyasa değeri üzerinden hesaplanan tazminatın ödenmesi.
 • Yasal Faiz Talebi: Tazminatın, el atma tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi.
 • Maddi Zararların Tazmini: Taşınmaz malikinin uğradığı maddi zararların karşılanması.
 • El Atmanın Sona Erdirilmesi: Eğer taşınmaz hala kullanılıyor veya el atma devam ediyorsa, el atmanın sona erdirilmesi talebi.

Kamulaştırmasız El Atma Yüzde Kaç?

Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminatı, taşınmazın el atıldığı tarihteki piyasa değeri üzerinden hesaplanır. Bu değerin belirlenmesi için bir oran veya yüzde kullanılmaz; tazminat, taşınmazın tam değeri üzerinden hesaplanır ve yasal faizi eklenerek ödenir. Bu nedenle, “kamulaştırmasız el atma yüzde kaç” şeklinde bir oran belirlenmesi yerine, taşınmazın gerçek piyasa değeri esas alınır.

Kamulaştırmasız El Atma Davası Ne Kadar Sürer?

Kamulaştırmasız el atma davasının süresi, davanın karmaşıklığına, mahkemelerin iş yüküne ve tarafların itirazlarına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, dava süreci şu aşamalardan oluşur:

 1. Dava Açılması: Taşınmaz maliki, idare aleyhine dava açar.
 2. Değer Tespiti: Mahkeme, taşınmazın piyasa değerini belirlemek için bilirkişi tayin eder.
 3. Duruşmalar: Taraflar, duruşmalarda iddia ve savunmalarını sunarlar.
 4. Karar Verilmesi: Mahkeme, bilirkişi raporlarını ve delilleri değerlendirerek kararını verir.

Kamulaştırmasız el atma davaları, genellikle 1-3 yıl arasında bir sürede sonuçlanabilir. Ancak, davanın karmaşıklığı ve tarafların itirazları bu süreyi uzatabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir