Hukuk

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar? Şirket avukatları, bir şirketin hukuki ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir ve genellikle şirketin hukuki işlerini yönetirler. Bu kapsamda, şirket avukatları çeşitli davalara bakabilirler. Ancak, hangi tür davaların şirket avukatları tarafından ele alındığı ve bu davalarda nelerin göz önünde bulundurulduğu önemli bir sorudur.

Şirket avukatları, bir şirketin yasal temsilcilerini oluşturarak şirketin tüm hukuki süreçlerinde yer alırlar. Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada şirkete hukuki danışmanlık hizmeti verirler. Bu yazıda, şirket avukatlarının hangi davalara baktığına dair detaylı bilgiler vereceğiz.

Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Şirket avukatları, şirketin karşı karşıya olduğu tüm yasal davalarda şirketi temsil eder ve savunmasını yapar. Bu davalar şunları içerebilir:

 • Sözleşme Davaları: Şirketin taraf olduğu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, şirketin haklarını korumak ve gerekli yasal işlemleri yürütmek şirket avukatının görevidir.
 • Borç Tahsilatı: Şirkete borçlu olan kişilerden alacakların tahsil edilmesi için yasal işlemleri başlatmak ve takip etmek de şirket avukatının görevleri arasındadır.
 • İş Davaları: Çalışanlarla olan iş uyuşmazlıklarında şirketi temsil etmek ve gerekli yasal işlemleri yürütmek şirket avukatının görevidir.
 • Vergi Davaları: Şirketin vergi yükümlülükleri ile ilgili yasal işlemleri yürütmek ve vergi uyuşmazlıklarında şirketi temsil etmek de şirket avukatının görevleri arasındadır.
 • Ceza Davaları: Şirketin veya şirket yetkililerinin cezai sorumluluğunun söz konusu olduğu durumlarda şirketi temsil etmek ve savunmasını yapmak da şirket avukatının görevleri arasındadır.
 • Fikri Mülkiyet Davaları: Şirketin markalarının, patentlerinin ve diğer fikri mülkiyet haklarının korunması için yasal işlemleri yürütmek de şirket avukatının görevleri arasındadır.
 • Rekabet Hukuku Davaları: Şirketin rekabet hukuku kurallarına uymasını sağlamak ve bu alandaki davalarda şirketi temsil etmek de şirket avukatının görevleri arasındadır.

Bunların dışında, şirket avukatları şirketin genel hukuki danışmanlığını da yaparlar. Bu kapsamda, şirketin günlük faaliyetlerinde karşılaşılan yasal sorunlar hakkında şirkete danışmanlık hizmeti verirler ve gerekli yasal işlemleri yürütürler.

Şirket Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Deneyim: Şirket avukatı seçerken, şirketin faaliyet gösterdiği sektörde deneyimli bir avukat seçmek önemlidir.
 • Uzmanlık: Şirketin karşılaştığı yasal sorunlara ilişkin uzmanlığa sahip bir avukat seçmek de önemlidir.
 • İletişim Becerileri: Şirket avukatı ile şirket yetkilileri arasında açık ve net bir iletişim kurulabilmesi önemlidir.
 • Ücret: Şirket avukatı seçerken, avukatın ücret politikası da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir