Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Arsa payı, bir gayrimenkulün sahipleri arasında paylaşılması gereken alanı ifade eder. Ancak, arsa paylarının doğru bir şekilde belirlenmemesi veya değiştirilmesi gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda, arsa payının düzeltilmesi davası devreye girer. Bu dava türü, gayrimenkul sahiplerinin haklarını korumak ve mülkiyeti düzenlemek için başvurdukları yasal bir süreçtir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası
Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası: Hakkınızı Korumanın Yolu

Taşınmazların tapu kadastrosunda kayıtlı olan paylarının, fiili durumla uyumlu olmaması halinde, arsa payının düzeltilmesi davası açılabilir. Bu dava, hak sahibi olan kişilerin, tapuda kayıtlı paylarının fiili duruma uygun şekilde değiştirilmesini talep ettiği bir dava türüdür.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Ne Zaman Açılır?

Arsa payının düzeltilmesi davası, aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 • Tapu kadastrosundaki payın fiili durumla uyuşmaması: Tapuda kayıtlı olan pay, fiili durumdan az veya fazla olabilir. Bu durumda, hak sahibi olan kişi, tapu kadastrosundaki payının fiili duruma uygun şekilde düzeltilmesini talep edebilir.
 • Ortaklığın sona ermesi: Ortak bir taşınmazda pay sahibi olan kişiler, ortaklığı sona erdirerek hisselerini bölüşebilirler. Bu durumda, hak sahibi olan kişiler, tapu kadastrosundaki paylarının bölüşmeye uygun şekilde düzeltilmesini talep edebilirler.
 • Miras yoluyla pay edinilmesi: Bir taşınmazın miras yoluyla pay sahibi olan kişiler, tapu kadastrosundaki paylarının miras paylarına uygun şekilde düzeltilmesini talep edebilirler.
 • Tapu kaydında hata olması: Tapu kaydında herhangi bir hata olması halinde, hak sahibi olan kişi, tapu kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

Arsa payının düzeltilmesi davası, yetkili mahkemeye dava dilekçesi ve gerekli belgeler ile açılır. Dava dilekçesinde, davanın konusu, dava konusu taşınmazın bilgileri, davacı ve davalının bilgileri, talebin dayanağı ve deliller yer almalıdır. Dava dilekçesine ek olarak, tapu kadastrosu belgesi, mirasçılık belgesi, ortaktlık sözleşmesi gibi deliller de sunulmalıdır.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Arsa payının düzeltilmesi davasında görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asli Hukuk Mahkemesidir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Deliller

Arsa payının düzeltilmesi davasında, davacının talebini ispatlayacak deliller sunması gerekir. Bu deliller arasında tapu kadastrosu belgesi, mirasçılık belgesi, ortaktlık sözleşmesi, bilirkişi raporu, fotoğraflar ve tanık beyanları yer alabilir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı

Arsa payının düzeltilmesi davasında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre, davacının hakkını öğrendiği tarihten itibaren başlar.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Sonuç

Mahkeme, delilleri değerlendirdikten sonra kararını verir. Mahkeme, davacının talebini kabul ederse, tapu kadastrosundaki payın düzeltilmesine karar verir. Mahkeme, davacının talebini reddederse, davacı karara itiraz edebilir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Arsa payının düzeltilmesi davası, hak sahibi olan kişilerin haklarını korumak için önemli bir dava türüdür.
 • Bu davayı açmadan önce, bir avukata danışmanız ve gerekli delilleri toplamanız önemlidir.
 • Arsa payının düzeltilmesi davasında zamanaşımı süresine dikkat edilmelidir.
 • Mahkeme, davacının talebini kabul ederse, tapu kadastrosundaki payın düzeltilmesine karar verir.
 • Mahkeme, davacının talebini reddederse, davacı karara itiraz edebilir.

Arsa payının düzeltilmesi davasıyla ilgili daha fazla bilgi için bir avukata danışabilirsiniz.

Bina Yıkıldıktan Sonra Arsa Payı Düzeltilmesi Davası: Haklarınızı Korumanın Yolu

Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davası, mirasçılık, tapu kaydında hata veya ortaklığın sona ermesi gibi durumlarda hak sahibi olan kişilerin tapu kadastrosundaki paylarının fiili duruma uygun şekilde değiştirilmesini talep ettiği bir dava türüdür. Bu dava, hak sahiplerinin arsa üzerindeki haklarını korumalarına ve adil bir şekilde pay almalarına olanak tanır.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Ne Zaman Açılır?

Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davası aşağıdaki durumlarda açılabilir:

 • Tapu kadastrosundaki payın fiili durumla uyuşmaması: Tapuda kayıtlı olan pay, fiili durumdan az veya fazla olabilir. Bu durumda, hak sahibi olan kişi, tapu kadastrosundaki payının fiili duruma uygun şekilde düzeltilmesini talep edebilir.
 • Ortaklığın sona ermesi: Ortak bir taşınmazda pay sahibi olan kişiler, ortaklığı sona erdirerek hisselerini bölüşebilirler. Bu durumda, hak sahibi olan kişiler, tapu kadastrosundaki paylarının bölüşmeye uygun şekilde düzeltilmesini talep edebilirler.
 • Miras yoluyla pay edinilmesi: Bir taşınmazın miras yoluyla pay sahibi olan kişiler, tapu kadastrosundaki paylarının miras paylarına uygun şekilde düzeltilmesini talep edebilirler.
 • Tapu kaydında hata olması: Tapu kaydında herhangi bir hata olması halinde, hak sahibi olan kişi, tapu kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davası, yetkili mahkemeye dava dilekçesi ve gerekli belgeler ile açılır. Dava dilekçesinde, davanın konusu, dava konusu taşınmazın bilgileri, davacı ve davalının bilgileri, talebin dayanağı ve deliller yer almalıdır. Dava dilekçesine ek olarak, tapu kadastrosu belgesi, mirasçılık belgesi, ortaktlık sözleşmesi gibi deliller de sunulmalıdır.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davasında görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asli Hukuk Mahkemesidir.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davasında Deliller

Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davasında, davacının talebini ispatlayacak deliller sunması gerekir. Bu deliller arasında tapu kadastrosu belgesi, mirasçılık belgesi, ortaktlık sözleşmesi, bilirkişi raporu, fotoğraflar ve tanık beyanları yer alabilir.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı

Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davasında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre, davacının hakkını öğrendiği tarihten itibaren başlar.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davasında Sonuç

Mahkeme, delilleri değerlendirdikten sonra kararını verir. Mahkeme, davacının talebini kabul ederse, tapu kadastrosundaki payın düzeltilmesine karar verir. Mahkeme, davacının talebini reddederse, davacı karara itiraz edebilir.

Arsa Payı Düzeltilmesi Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davası, hak sahiplerinin haklarını korumak için önemli bir dava türüdür.
 • Bu davayı açmadan önce, bir avukata danışmanız ve gerekli delilleri toplamanız önemlidir.
 • Bina yıkıldıktan sonra arsa payı düzeltme davasında zamanaşımı süresine dikkat edilmelidir.
 • Mahkeme, davacının talebini kabul ederse, tapu kadastrosundaki payın düzeltilmesine karar verir.
 • Mahkeme, davacının talebini reddederse, davacı karara itiraz edebilir.

Arsa payı düzeltme davasıyla ilgili daha fazla bilgi için bir avukata danışabilirsiniz.